Kristýna Kahánková

Soutěž v designu

Naši žáci 7. ročníku se zúčastnili celorepublikové soutěže v designu. Úkolem bylo navrhnout podobu relaxační zóny ve škole, a to podle zásad minimalismu. Nejlépe si se zadáním poradila

Barbora Témová ze 7. A,

která se v celé České republice umístila na jedinečném

1. místě,

a od společnosti, která soutěž vyhlásila, obdržela notebook. Ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Na díla všech výherců se můžete podívat zde

Pracovní sešit do anglického jazyka

Cena pracovního sešitu do angličtiny je 215,-Kč. Prosím, noste pokud možno přesně. Děkuji, Kahánková

Recitační soutěž 1. stupně

 

V pátek 15. června se ve škole konala recitační soutěž dětí 1. stupně. O přízeň poroty se ucházelo 19 šikovných recitátorů a zazněla řada náročnějších textů jak od klasických autorů (K. J. Erben, P. Bezruč), tak od autorů moderních. Porota neměla jednoduchý úkol, protože všechny děti se zhostily své role na výbornou. Nakonec jsme vybrali ty nejlepší a ocenili v kategorii prvňáčků 1. místem Barborku Zemanovou, 2. místem Marušku Šmiřákovou a 3. místem Aničku Klímkovou. V kategorii druhých a třetích tříd se umístili na 1. místě Damián Pindel, na 2. místě Verunka Synková a na 3.místě Amálka Velká. Velmi vyrovnaná vystoupení jsme zhlédli také v kategorii čtvrtých a pátých tříd a jako nejpodařenější se nám jevila vystoupení Hynka Pindela (1. místo), Beáty Strakošové a Veroniky Zemanové (dělené 2. místo) a Galiny Strakošové (3. místo). Všem soutěžícím děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Výuka anglického jazyka

 

Milí rodiče,

minulý týden jsme s dětmi dokončili první lekci a ráda bych Vám nyní sdělila pár slov o výuce. Cílem tohoto školního roku, kdy děti mají poprvé v rozvrhu cizí jazyk,  je vzbudit v nich zájem o učení angličtiny. Pracujeme se skvělou výukovou sadou Little Bugs – děti mají pracovní sešit, v hodinách pouštíme CD a máme krásné obrázkové karty. Metodika, kterou se řídím, rozvíjí jazykové dovednosti systematicky a celistvě a poskytuje solidní základy pro další studium. Výuka probíhá téměř výhradně v angličtině a slovíčka se neučíme a nebudeme učit pomocí překladu. Pro děti je naopak výhodnější neznat přesný překlad anglického slova – důležité je, že znají jeho význam a vědí, v jaké situaci jej mají použít.

Je zřejmé, že úroveň žáků je různá – některé děti se s angličtinou setkaly poprvé letos, avšak mnohé děti měly angličtinu již v mateřské škole, loňský rok navštěvovaly kroužek apod. Proto jsem se rozhodla, že budu (občas) používat i Busy Book – doplňkový materiál k lekcím, kde se ovšem od dítěte vyžaduje i psaní. „Domácí úkoly“ (včetně toho, který jsem dětem rozdala v poslední hodině) považujte prosím za dobrovolnou aktivitu a možná i jako zprávu pro Vás, čím se aktuálně zabýváme. Některé děti je zvládnou bez problémů, jiné budou chtít a potřebovat Vaši pomoc; nechejte si od dítěte popsat, co vidí na obrázku a chtějte, aby se pokusilo odhadnout příslušnou grafickou podobu slova. Jde nám pouze o seznámení dítěte s faktem, že anglická slova se jinak vyslovují a jinak píší, neusilujeme o dril!

Věřím, že v dnešní době si všichni uvědomujeme nutnost znalosti cizího jazyka, hlavně angličtiny. Osobně jsem zastáncem názoru učit cizí jazyk (přiměřenou formou samozřejmě) již od útlého dětství (např. od 2 let věku dítěte); přestože mezi odpůrci tohoto přístupu panují obavy, že dítě takzvaně pořádně nemluví ještě ani česky a není ho tedy radno „mást“, existuje řada vědeckých studií a důkazů o tom, že lidský mozek je schopen pro každý jazyk vytvořit své vlastní „prostředí“. Je jasné, že děti, které se od malička pravidelně setkávají s angličtinou prostřednictvím písniček, říkanek, pohádek a her mají ve studiu cizího jazyka našlápnuto velmi dobře. Jedna hodina angličtiny týdně ve druhé třídě je tedy dle mého názoru žalostně málo vzhledem k tomu, jak dětský mozek dokáže v tomto věku „nasávat“a jak je plastický. Proto jestli mohu doporučit, poskytněte dětem ještě další podněty, ať už ve formě kvalitního kroužku nebo alespoň pouštění vhodných písniček či krátkých pohádek (např. z youtube). Za přínosné (ne-li nutné) považuji i Váš zájem o dění ve škole – po každé hodině se dítěte zeptejte, co dělalo v hodině, nechejte si ukázat, co nového se naučilo, nechejte si převyprávět příběh. Pochvalte je za každý, byť sebemenší úspěch. Najděte si pravidelně chvilku, abyste si s dítětem prohlédli jeho pracovní sešit a požádali je, aby vám o něm povídalo. Když dítě přinese domů skládanku, kartičky nebo vystřižené loutky, dejte mu možnost, aby vám zkusilo převyprávět celý příběh v angličtině, nebo alespoň přeříkalo fráze či klíčová slova. Pokud sami jazyk neumíte, nechtějte, aby vám příběh přeložilo. Jenom poslouchejte a pokuste se pochopit obsah podle obrázků. Dovolte dítěti, aby vás nová slova nebo fráze naučilo.

Téměř každý den jsem ve škole cca do 16 hodin, není problém domluvit si schůzku (i na pozdější hodinu), budete-li chtít cokoliv prokonzultovat. S pozdravem Kristýna Kahánková

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966