Josef.Pergler

Bruslení v Kopřivnici

Ve středu 21.2. jsme jeli celý první stupeň si zabruslit do Kopřivnice na hokejový stadion. Ráno jezdili po ledě 1. a 2. třída, po nich následovala 3. – 5. třída. Začátečníci Březinové si mohli vyzkoušet „stojany“ k udržení stability na bruslích, zkušenější Sáblíkové trénovaly slalom kolem kuželů a Jágrové, kteří si vzali hokejku se bavili hokejem. Děkujeme radě rodičů za příspěvek na tuto akci. Sportu zdar a bruslím zvláště.

 

Týdenní plán 19.2. – 23.2. 2018

Matematika

Porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání s přechodem do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie – rýsování trojúhelníku

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena

Čtení

  1. Jiří Žáček – Řípa velká jako Říp
  2. Bratři Grimmové – Dupynožka

Psaní

Písanka 2. díl – str. 2,3

Tělesná výchova

Korfbal – přihrávka

Kruhový trénink

 

 

V týdnu 19. – 23. 2. – barevné olympijské dny – žáci si každý den v týdnu obléknou do jedné z barev olympijských kruhů. ( po – modrá, út – žlutá, st – černá, čt – zelená, pá – červená ).

Středa 21. 2. – bruslení – odjezd v 9. 50 hod. od OÚ, návrat kolem 13. 30 hod.

Vzít si : sportovní oblečení, helmu, rukavice, šálu, svačinu a pití, kapesné

Pátek 23. 2. – ve 4. a 5. vyuč. hod. – karneval. Žáci si donesou masky.

Od pondělí 26. 2. v 10. 30 hod. budeme jezdit na bazén do Frenštátu.

Plán činností 5.2. – 9.2.

Od pondělí 5. 2. platí nový rozvrh hodin !

 

Pracovní činnosti

Bavlnkové hvězdičky – kdo má možnost přineste si na pátek bavlnku

Tělesná výchova

vybíjená, upevňování pravidel

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Rovinné útvary, stavby z krychlí

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména

Čtení

  1. Hrubín – Smolíček a jeskyňky
  2. J. Erben – Zlatovláska
  3. Žáček – Řípa velká jako Říp

Psaní

Písanka 1. díl – str. 31

Písanka 2. díl – str. 1

 

Práce v kuchyňce

plán činností 29 . 1. – 31. 1. 2018

Pracovní činnosti

Chlebíčky, jednohubky

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1000

Český jazyk

Tvarosloví – slovní druhy

Čtení

František Bartoš – Koblížek na vandře

František Hrubín – Smolíček a jeskyňky

Psaní

Písanka str. 31

Tělesná výchova

míčové činnosti, vybíjená

Ve středu 31.1. je předávání vysvědčení 5. vyučovací hodinu. Do pracovních činností si přineste potraviny (veka, nebo rohlík, sýr, šunka, salám, zelenina,…), do slohu (pokud máte) došlou pohlednici.  

1. 2. je Ředitelské volno, 2.2. pololetní prázdniny

Týdenní plán 22 – 26. 1. 2018

Pracovní činnosti

Sněhulák – stříkací technika

Přineste si, kdo má doma starý zubní kartáček (nepovinné)

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10

Zaokrouhlování čísel na desítky

Geometrie

Opakování

Trojúhelník

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M

Slovní druhy – přehled

Čtení

Eva Cílková – Dědečkova rukavička

František Bartoš – Koblížek na vandře

František Hrubín – Smolíček a jeskyňky

Psaní

Písanka str. 29,30

 

Závěrečné prověrky

Aby žáci neměli více závěrečných prověrek v jeden den, došlo ke změnám. Z českého jazyka se bude psát ve čtvrtek a z matematiky v pondělí 22.1. Žáci již byli o této změně informováni.

Týdenní plán 15. – 19. 1. 2018

Tělesná výchova

Střelba na branku, na koš

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel do 100, řešení slovních úloh

Ve čtvrtek – opakovací prověrka z matematiky 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

V pátek – opakovací prověrka z českého jazyka 

Sloh

Můj psí kamarád

Čtení

Jan Skácel – Uspávanka se sněhem a krásnou paní

Josef Lada – Jak Pepík s Mikešem slavili Vánoce

Šárka Váchová – Jak král Kašpar ztratil korunu

Psaní

Písanka str. 27,28

Praktické činnosti

Skládání puzzle – projekt

tělesná výchova

Přineste si na středu do TV vlastní švihadlo. Budeme skákat na výkon. Kdo nemá, bude skákat přeš školní švihadla.

Týdenní plán 8. – 12. 1. 2017

Tělesná výchova

Slalomová dráha, kruhový trenink

Matematika

Písemné odčítání s přechodem přes desítku do 100, řešení slovních úloh

Geometrie

– rýsování přímek, úseček, rovnoběžek, kolmic, měření úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

 

Čtení

Sven Norquist – Kocour Fiškus a Vánoční skřítek

Jindřich Balík – Už sněží.

Mimočítanková četba – Báje a pověsti

Psaní

Písanka str. 24,25

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966