Jiri.Brus

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Adaptační pobyt

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

Součástí prvních školních dnů je pravidelná realizace projektu ke zlepšení kvality výuky a celkové atmosféry školního prostředí na 2. stupni – jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. tříd.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které jsou děti v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními vlivy prostředí.

Letošní ročník proběh ve dnech 10. – 12. 9. 2018 opět v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 a také z příspěvku „Rady rodičů“ při naší základní škole.

Moravskoslezský kraj

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Nepovinné předměty

Upozorňujeme, že výuka nepovinných předmětů Náboženství a Sborový zpěv se nebude zobrazovat v rozvrhu dané třídy.

Výuka nep. př. 2018-2019 web

První dny ve škole

První dva dny se ve všech třídách uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, který je zaměřen na aklimatizaci žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce ve třídě a bezpečnost pohybu žáků ve škole.

Součástí prvních školních dnů je také pravidelná realizace projektu ke zlepšení kvality výuky a celkové atmosféry školního prostředí na 2. stupni – jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. tříd.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které jsou děti v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními vlivy prostředí.

Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi a učiteli – chceme mít i na druhém stupni žáky, kteří „rádi chodí do školy“.

Letošní ročník proběhne ve dnech 10. – 12. 9. 2018 opět v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 a také z příspěvku „Rady rodičů“ při naší základní škole.

 

 

Zahájení nového školního roku 2018/2019

Galerie obsahuje celkem 6 obrázků.

V pondělí 3. 9. 2018 zahájilo v naší základní škole nový školní rok 358 žáků, kteří navštěvují  17 tříd. Ve dvou prvních třídách jsme uvítali 46 nových žáků, pro které jejich nové třídní učitelky připravily hezké uvítání. Pozdravit je přišli i jejich nejstarší kamarádi – žáci 9. třídy, kteří jim předali malé dárky.

Všechny naše žáky uvítala před školou nová dřevořezba Jana Amose Komenského, která je umístěna před hlavním vchodem školy. Autorem tohoto díla je umělec, pan Radek Zdražil, kterému touto cestou děkujeme za toto estetické zkrášlení naší školy. Další díla pana Zdražila si můžete prohlédnout zde

 

Zahájení nového školního roku 2018/2019

Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 9. 00 hod. v jednotlivých třídách, kde na vás čekají tito třídní učitelé:

 • I. A – Mgr. Jarmila Štěpánová
 • I. B – Mgr. Eva Kryšková
 • II. A – Mgr. Pavla Doležalová
 • II. B – Mgr. Jana Zemanová
 • III. A – Mgr. Irena Holubová
 • III. B – Mgr. Eva Macháčová
 • IV. A – Mgr. Josef Pergler
 • IV. B – Mgr. Lenka Tobolová
 • V. A – Mgr. Ivana Bednářová
 • V. B – Mgr. Markéta Velká
 • VI. A – Mgr. Eva Kvapilová
 • VI. B – Mgr. Iva Hrušková
 • VII. A – Mgr. Silvie Šáchová
 • VII. B – Mgr. Markéta Synková
 • VIII. A – Mgr. Kateřina Provazníková
 • VIII. B – Mgr. Zuzana Vojtková
 • IX. A – Mgr. Michal Goryczka

Další dny začíná výuka v 7. 45 hod.

Vstup do školní budovy

Přístavba školy – zde jsou umístěny 1. a 2. třídy, dále 4. A.

Žáci 1. – 2. ročníků vcházejí do budovy hlavním vchodem ( od hlavní silnice) – označení budovy nápisem BUDOVA A. Do začátku vyučování ( 7. 45 hod.) – je vchod pro vstupující žáky a jejich rodiče otevřen. Po zahájení výuky se vchod uzavírá a je zapotřebí zvonit na zvonek po pravé straně dveří – tlačítko VRÁTNICE. Toto platí pro vstup do budovy až do uzavření školy.

Hlavní vchod je určen také pro vstup veřejnosti do školy.

Zadní, vedlejší vchod – tímto vstupují do školy žáci 3. – 9. ročníku v době od 6.00 hod. do 7. 45. hodin, tedy do začátku vyučování. Pro pozdější příchod je určen hlavní vchod.

Nepovinné předměty

Volitelné předměty

Další informace se dozví žáci od svých třídních učitelů během prvních dnů školy.

 

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt žáků 6. A, B                                                             

 • Místo – Rekreační středisko – Palkovické Hůrky
 • Termín   10 . – 12. září 2018
 • V případě pěkného počasí odchod od školy pěšky – v případě nepříznivého počasí žáci hradí odvoz autobusem na místo

Podrobné informace, včetně úhrady – v prvním týdnu šk. roku 2018/2019

Žáci hradí 50, – Kč     Zbylé náklady jsou hrazeny z dotace Moravskoslezského kraje a příspěvku Rady rodičů.

Stanovištní hra – Ekologický den

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

Letošní – už sedmnáctý ročník stanovištní hry, kterou si, jako vždy, připravují žáci deváté třídy pro své mladší spolužáky, se přesunul na konec školního roku, ale i tak se děti v přírodě bavily – což dokládají přiložené fotografie. Za celou školu deváťákům za svědomitou přípravu a organizaci děkujeme.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966