Jiri.Brus

Přednáška pro žáky sedmých tříd

Prezentace
Žáci 7. ročníku se zúčastnili přednášky lektorky společnosti MP Education – společnosti, která se věnuje realizaci výchovně-vzdělávacích programů na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.

Obsahově byla tato přednáška zaměřena na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a k pomoci při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.

Tento vzdělávací program je součástí uceleného a zároveň na sebe tematicky navazujícího cyklu přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.

logo

Přírodovědný KLOKAN 2017


Aktuality

Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili přírodovědné soutěže, ve které vypracovávali otázky z  biologie, zeměpisu, fyziky
a jiných přírodovědných oblastí.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pořadí nejlepších řešitelů:

 1. Šáchová Karolína 9. A
 2. Žáčková Monika 9. A
 3. Bielý Václav 9. A
 4. Krpcová Adéla 9. A , Stonavská Natálie 9. A, Pustka Vojtěch 8. Ase stejným počtem bodů

Sběr kaštanů a žaludů

„OPĚT PO ROCE“

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

4. října 2017 

nejlepší sběrači budou odměněni

Plody, kaštany, se využívají na mnoho způsobů

ZAYFERUS

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 15. 9. naši žáci shlédli ukázku dravců společnosti ZAYFERUS.

Výsledek obrázku pro logo zayferus

 

Při ukázkových letech dravců byly předvedeny útoky na atrapy zvířat tažené navijákem.

Dravci, které jsme měli možnost vidět při letu, či demonstračním útoku:

 • Výr velký, největší naše sova
 • Raroh velký loví obratného zajíce
 • Dřemlík tundrový pronásleduje atrapu pěvce
 • Sokol lovecký padá střemhlav na bažanta
 • Karančo jižní běhá pěšky a vyhledává ukryté maso
 • Sokol stěhovavý loví holuba rychlostí dosahující až 300 km/hod
 • Sova pálená zakrouží a dosedá na ruku
 • Raroh jižní chytá letící koroptev
 • Jestřáb lesní žene kličkující kunu
 • Orel skalní napadne běžící lišku
 • Sup krahujový létal těsně kolem našich žáků

Dále děti viděly: výrečka, sýčka, káni, poštolku, ostříže, luňáka, orla, supa, kondora, sovici a puštíka bělavého.

Adaptační pobyt žáků 6. tříd.

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Moravskoslezský kraj

 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního prostředí na 2. stupni.

Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které žáci spolupracují na zadaných úkolech a společných soutěžích. Nedílnou součástí jsou komunikační kruhy vedené výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Hlavní cíle, které si během pobytu a následných aktivit během školního roku klademe jsou v oblastech řešení problémových situací a předcházení různým sociálně patologickým jevům, včetně vztahových a komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd.

Letošní ročník proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2017 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018.

 

Adaptační pobyt žáků 6. A, B   září 2017       Moravskoslezský kraj

 • Místo – Rekreační středisko – Palkovické Hůrky.
 • Termín   6 . – 8. září 2017.
 • Sraz středa 6.  9. v  7, 45 hod. – v šatně školy.
 • V případě pěkného počasí odchod od školy pěšky.
 • Návrat pátek 8.  9. – přibližně 14 hod. – ke škole – poté akce ukončena.

S sebou:

 • domácí obuv, sportovní obuv a oděv,
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • pláštěnku,
 • psací potřeby,
 • hygienické potřeby – včetně ručníku,
 • peníze pro osobní potřebu (celodenní pitný režim a strava zajištěny).

náklady jsou hrazeny z dotace Moravskoslezského kraje

Výchovné preventivní koncerty

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

Hudební skupina SAGAR z Palkovic si pro naše žáky připravila výchovné koncerty, zaměřené na prevenci.

Koncerty byly rozděleny do dvou částí – pro I. stupeň a poté pro starší žáky. Žáci si poslechli skladby od umělců, kteří měli něco společného s užíváním drog a také těch, kteří nepřežili předávkování. Koncerty byly velice záživně komentovány, což žáky vtáhlo do děje a někteří se také stali jejich aktivními účastníky.

Stanovištní hra „Den Země“

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

22. a 23. 6. 2017 proběhla tradiční připomínka Dne Země. Letošní ročník byl pro nepřízeň počasí v dubnu přesunut až na červnový termín.

Oba dva dny měli pod svou patronací žáci devátého ročníku, kteří měli pro své spolužáky připravená stanoviště s různými úkoly. Ve čtvrtečním termínu ( 1. – 4. třída) byla součástí OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ – ( první pomoc, tísňové linky, zdravověda, atd…) Souučástí této hry bylo také jedno stanoviště připravené kozlovickými myslivci, kteří měli pro děti přichystané vzduchovky a celé dopoledne se žákům věnovali při cvičné střelbě.

Na konec akce byly vyhlášené nejúspěšnější soutěžní skupiny a také nejlepší střelci.

Krajské kolo Biologické olympiády

25. 5. 2017 proběhlo v Ostravě krajské kolo Biologické olympiády. Naší školu reprezentovala Nikol Škrobalová z třídy 6. B.

Ve velké konkurenci vybojovala krásné 10. místo a stala se úspěšnou řešitelkou. Za poctivou přípravu a vynaložené úsilí děkujeme a gratulujeme  ke krásnému umístění.

Den PREVENCE

 

24. 5. proběhl na naší škole projekt žáků druhého stupně, který se týkal rizikových forem chování a jejich hrozeb pro žáky.

Žáci se seznámili s rozdělením omamně psychotropních látek, včetně drog a jejich působení na lidský organizmus. Dále také získávali informace týkající se rizikových forem chování, které přináší moderní společnost – včetně kyberšikany a nebezpečí, která mohou hrozit při zneužití sociálních sítí.

Součástí projektu bylo samostatné zpracování těchto problémů samotnými žáky, při vyhledávání informací a získávání znalostí z dostupných materiálů, včetně internetových zdrojů.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966