Jiri.Brus

Setkání s kurátorkou pro děti a mládež

Žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili besedy s kurátorkou pro děti a mládež, pracující při magistrátu města Frýdek – Místek.

Program této besedy byl rozdělen na dva tematické okruhy. První byl zaměřen na právní odpovědnost mladistvých, která se týká sociálně patologických jevů a rizikového chování, které může být hrozbou pro žáky základních škol.

Druhá část se zabývala sociálními hrozbami – včetně kyberšikany – tedy oblastí, která je pro žáky velice aktuální – pro rozšířenost používání sociálních sítí v dnešní společnosti.

Bezpečnost především

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

9. 11. 2017 proběhla na naší škole preventivní akce “ BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM“ , kterou organizuje Městská policie
Frýdek – Místek v rámci své preventivní činnosti.

Tento preventivní projekt se skládá z besed pro žáky 1. – 5. ročníků, v nichž se připomínají základní pravidla provozu na pozemních komunikacích a dále také hrozby, které se mohou dotýkat i žáků v tomto věkovém období – ( šikana, kyberšikana, nebezpečí internetu ). Žáci se také seznámí s náplní práce Městské policie Frýdek – Místek.

Celý projekt je veden ve třídách strážnicemi MP Frýdek – Místek.

BESEDA „JAK VZNIKÁ FILM“

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

H E B T Y L : Cesta malých příběhů do velkého světa

Žáci sedmé až deváté třídy se zúčastnili interaktivní besedy autora televizních KRYSÁKŮ Cyrila Podolského
k připravovanému celovečernímu filmu Hebtyl

aneb od knihy až k filmovému plátnu.

  

Cyril PODOLSKÝ je režisérem, animátorem, scénáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro děti i dospělé.

Je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci, spoludržitelem ceny Anděl 2007 a byl nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2.série.

Přednáška pro žáky sedmých tříd

Prezentace
Žáci 7. ročníku se zúčastnili přednášky lektorky společnosti MP Education – společnosti, která se věnuje realizaci výchovně-vzdělávacích programů na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.

Obsahově byla tato přednáška zaměřena na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a k pomoci při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.

Tento vzdělávací program je součástí uceleného a zároveň na sebe tematicky navazujícího cyklu přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.

logo

Přírodovědný KLOKAN 2017


Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili přírodovědné soutěže, ve které vypracovávali otázky z  biologie, zeměpisu, fyziky
a jiných přírodovědných oblastí.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pořadí nejlepších řešitelů:

 1. Šáchová Karolína 9. A
 2. Žáčková Monika 9. A
 3. Bielý Václav 9. A
 4. Krpcová Adéla 9. A , Stonavská Natálie 9. A, Pustka Vojtěch 8. Ase stejným počtem bodů

Sběr kaštanů a žaludů

„OPĚT PO ROCE“

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

4. října 2017 

nejlepší sběrači budou odměněni

ZAYFERUS

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 15. 9. naši žáci shlédli ukázku dravců společnosti ZAYFERUS.

Výsledek obrázku pro logo zayferus

 

Při ukázkových letech dravců byly předvedeny útoky na atrapy zvířat tažené navijákem.

Dravci, které jsme měli možnost vidět při letu, či demonstračním útoku:

 • Výr velký, největší naše sova
 • Raroh velký loví obratného zajíce
 • Dřemlík tundrový pronásleduje atrapu pěvce
 • Sokol lovecký padá střemhlav na bažanta
 • Karančo jižní běhá pěšky a vyhledává ukryté maso
 • Sokol stěhovavý loví holuba rychlostí dosahující až 300 km/hod
 • Sova pálená zakrouží a dosedá na ruku
 • Raroh jižní chytá letící koroptev
 • Jestřáb lesní žene kličkující kunu
 • Orel skalní napadne běžící lišku
 • Sup krahujový létal těsně kolem našich žáků

Dále děti viděly: výrečka, sýčka, káni, poštolku, ostříže, luňáka, orla, supa, kondora, sovici a puštíka bělavého.

Adaptační pobyt žáků 6. tříd.

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Moravskoslezský kraj

 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního prostředí na 2. stupni.

Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které žáci spolupracují na zadaných úkolech a společných soutěžích. Nedílnou součástí jsou komunikační kruhy vedené výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Hlavní cíle, které si během pobytu a následných aktivit během školního roku klademe jsou v oblastech řešení problémových situací a předcházení různým sociálně patologickým jevům, včetně vztahových a komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd.

Letošní ročník proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2017 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018.

 

Adaptační pobyt žáků 6. A, B   září 2017       Moravskoslezský kraj

 • Místo – Rekreační středisko – Palkovické Hůrky.
 • Termín   6 . – 8. září 2017.
 • Sraz středa 6.  9. v  7, 45 hod. – v šatně školy.
 • V případě pěkného počasí odchod od školy pěšky.
 • Návrat pátek 8.  9. – přibližně 14 hod. – ke škole – poté akce ukončena.

S sebou:

 • domácí obuv, sportovní obuv a oděv,
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • pláštěnku,
 • psací potřeby,
 • hygienické potřeby – včetně ručníku,
 • peníze pro osobní potřebu (celodenní pitný režim a strava zajištěny).

náklady jsou hrazeny z dotace Moravskoslezského kraje

Výchovné preventivní koncerty

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

Hudební skupina SAGAR z Palkovic si pro naše žáky připravila výchovné koncerty, zaměřené na prevenci.

Koncerty byly rozděleny do dvou částí – pro I. stupeň a poté pro starší žáky. Žáci si poslechli skladby od umělců, kteří měli něco společného s užíváním drog a také těch, kteří nepřežili předávkování. Koncerty byly velice záživně komentovány, což žáky vtáhlo do děje a někteří se také stali jejich aktivními účastníky.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966