Jaroslava.Minksova

Matematická olympiáda

Ve středu 24. 1. 2018 proběhlo okresní kolo 67. ročníku matematické olympiády kategorie Z9, kterého se zúčastnilo celkem 45 žáků 9. ročníků základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií v okrese Frýdek – Místek. Naši školu reprezentovalo celkem 6 žáků. Výborného výsledku dosáhla:

Adéla Krpcová (9. A), která se umístila na 5. místě

Karolína Šáchová (9. A), která se umístila na 10. místě.

Blahopřejeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Upozornění

Po jarních prázdninách již nebude probíhat kroužek anglického jazyka sl. Galáčové.

Volno ředitelky školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 mají žáci ředitelské volno.

Cvičení z matematiky – řešení zadaných úloh

Přijímací zkoušky nanečisto – řešení

Slovní úlohy 1

Pravoúhlý trojúhelník

Úžasný svět vědy

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

V úterý 16. 1. 2018 se družstvo žáků 9. A ve složení Tereza Pustková, Marie Kurečková, Natálie Stonavská, David Tabach a Jan Téma zúčastnilo natáčení soutěže České televize v Ostravě „Úžasný svět vědy“, který se natáčí v prostorách Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Během celodenního natáčení se soutěžilo v různých vědomostních a dovednostních soutěžích. Naši žáci dobře začali, ale v polovině soutěže se štěstí obrátilo na soupeřovu stranu. Na celou soutěž se můžete podívat na programu ČT/Déčko 26. 2. odpoledne.

Termíny oprav

Matematika – 9. tř. – učebna „staré“ PC:

čtvrtek 18. 1. – 7.00 hod.

pátek 19. 1. – 13.15 hod.

Fyzika – 8. a 9. tř. – učebna F:

čtvrtek 25. 1. – 7. 00 hod. nebo ve 13.15 hod.

Pokud si chceš nějakou známku opravit, musíš nejpozději den před termínem nahlásit vyučující, kterou známku si budeš opravovat a kdy. Pravidla znáš.

 

MO – školní kolo

Školního kola MO kategorie Z9 se zúčastnilo 6 žáků 9. ročníku a všichni zvládli školní kolo úspěšně a postupují do okresního kola. Jsou to tito žáci:

  • Adéla Krpcová
  • Amálie Kozubíková
  • Natálie Stonavská
  • Karolína Šáchová
  • Jan Téma
  • Monika Žáčková

Okresní kolo MO kategorie Z9 se koná 24. 1. 2018 v ZŠ Frýdek – Místek, Českosl. armády 570 od 7. 45 hod., žáci si přinesou s sebou obuv na přezutí, psací a rýsovací potřeby a tabulky. Doba trvání soutěže je čtyři hodiny. Po návratu do školy je vyučování těchto žáků ukončeno.

 

Cvičení z matematiky

Výsledky testů ze cvičení 3. 1.:

Test 2012

Ilustrační 2017 – řešení

Procenta 2017

Upozornění

V pondělí 8. 1. 2018 není kroužek anglického jazyka K. Galáčové.

Matematická olympiáda

Připomínám, že vyřešené úlohy školního kola MO je nutné odevzdat nejpozději 5. 1. 2018.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966