Jaroslava.Minksova

Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Bude se jednat o odbornou učebnu fyzika / chemie, odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou učebnu dílny, kabinety k odborným učebnám, učebnu školního poradenského pracoviště. Bude se jednat o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a o drobné venkovní úpravy. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělání a k umožnění sociální inkluze. Modernizace bude probíhat formou stavebních úprav, dodávky nábytku, vybavení výukovými pomůckami a ICT vybavení. Dokončení realizace projektu očekáváme do června 2019.

 

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze.

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaná odborná učebna fyziky / chemie včetně příslušného kabinetu fyziky / chemie
 • nově vybudovaná odborná učebna cizích jazyků
 • nově vybudovaná odborná učebna dílen včetně kabinetu dílen
 • zrekonstruovaná učebna školního poradenského pracoviště
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování nových nebo rekonstrukce stávajících odborných učeben
 • vybudovaná konektivita.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Oznámení

Ve čtvrtek 10.1. 2019 je v 15 hodin zrušen trénink florbalové přípravky vedené trenérem  panem Štefkem. Tělocvična bude z technických důvodů do 16:30 uzavřena.

Školní zahrada u ZŠ

 • Na jaře 2019 doplníme školní zahradu herními prvky, které budou využívány především dětmi mateřské školy
 • při dopoledním pobytu na čerstvém vzduchu, ale také žáky školní družiny při odpoledních aktivitách.
 • Herní prvky jsou zakoupeny ze sponzorského daru nejlevnejsinabytek.cz.

 

Soutěž Rozpočti si to!

Letošní ročník soutěže Rozpočti si to!
v nové webové aplikaci.
Registrace spuštěna!
Bližší informace najdete na webu soutěže Rozpočti si to!

Téma soutěže

  – základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
– principy tvorby domácího rozpočtu
– možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
– finanční produkty – přebytkové i schodkové
– … a další 
Soutěž dále rozvíjí
 schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s            informacemi
kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a      tvořivosti
digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih   videa apod.)
 – … a další
Jakékoliv dotazy směřujte na email: rozpoctisito@fgdoskol.cz
Tak hodně štěstí, kamarádi! 
Rosťa Rozpočtář 

Agentura Descartes – nabídka letních táborů s výukou anglického jazyka

Nově zveřejněnou nabídku letních táborů Agentury Descartes najdete na webu www.letnianglictina.cz, kde je i možnost jednoduchého přihlášení přes objednávkový formulář.

 • Tábory jsou určeny pro děti ve věku 9 – 18 let
 • Nabízíme celkem 4 lokality– Křivoklát, Krkonoše, Kopřivná a Daňkovice
 • Výuku vedou kvalifikovaní rodilí mluvčí z anglicky mluvicích zemí
 • Výuka probíhá denně během 4 – 6 vyučovacích hodin zábavným konverzačním způsobem
 • Máme již 17 let zkušenostís vedením těchto táborů
 • Reference od rodičů i od žákůsamotných najdete např. na naší facebookové stránce  https://www.facebook.com/letnianglictinacz/

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

 • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

 • vždy v úterý, středu a čtvrtek

 • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Volno ředitelky školy

V pondělí 1. října 2018 mají žáci základní školy volno ředitelky školy.

KORFBAL – nabídka kroužku

Korfbal

Přihlášky – korfbal kroužek

Taneční oddíl SPV Kozlovice

První zkouška tanečního oddílu SPV Kozlovice proběhne v novém školním roce ve středu 5.9.2018 15°°menší a 16°° větší ( pouze pro děvčata navštěvující oddíl v loňském roce – nácvik na Den obce). Další pravidelné zkoušky budou pokračovat od 12.9.2018 každou středu ve stejných časech i pro nové zájemce.

Lenka Nevludová, 602 566 542

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966