Jaroslava.Minksova

Soutěž JÁMA LVOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání úloh ZDE

Soutěž PARAGRAFIÁDA

Paragfafiáda 2017

Základní informace

V případě zájmu se obraťte na svého třídního učitele.

Cvičení z matematiky

Řešení úloh zadaných 11. 10.:

Řešení P1

Řešení testu

Operace s čísly

Operace s algebraickými výrazy

 

 

 

Matematicko-luštitelská soutěž

Pokud budete mít zájem, sestavte tým a přihlaste se u Mgr. Frňkové.

Soutěž Náboj junior

Cvičení z matematiky

Řešení – test C7

Řešení testu 2013

Angličtina hrou – nabídka kroužku

ANGLIČTINA HROU

Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou

Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou

Projekt OP VVV

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v celkové hodnotě 1 326 681  Kč, na daný projekt je poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název „Společně ve škole v Kozlovicích“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006755.Celková doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Soutěž

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek Adély Güngör

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966