Jarmila Štěpánová

20. 6. 2019

Zítra a v průběhu příštího týdne si budou děti nosit domů sešity, školní práce a nové učebnice. Bylo by vhodné, aby měly buď aktovku ( ne jenom malý baťůžek) nebo igelitovou tašku, kam si mohou věci pohodlně uložit. Každý den si děti ještě nosí slabikář a pouzdro.

Příští týden v  pondělí až čtvrtek ( 24. – 27.6. 2019) bude každý den vyučování ukončeno v 11. 20 hodin.

Pátek 28. 6. 2019 – slavnostní ukončení školního roku a vydání vysvědčení – organizace bude upřesněna. 

 

19. 6. 2019

Pro nepřítomné žáky: zítra (ve čtvrtek) se učíme tři hodiny, pak jdeme na hřiště – děti si vezmou pro případ špatného počasí pláštěnku nebo deštník. Program na hřišti (Běh míru) bude ukončen přibližně v 11. 40, pak se vrátíme do školy. Je nutné počítat ještě s časovou rezervou na cestu zpět do školy.

 

Plán 17. – 21. 6. 2019

Čj – procvičování a opakování učiva z 1.ročníku, řešení hádanek, skládání názvů zvířat, lesních plodů, čtení delších textů, básní.

Ps – opis, přepis slov a vět.

M – opakování učiva, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, slovní úlohy.

Prv – chování člověka v přírodě.

Úterý 18.6. – ,,Štramberk“ – školní výlet – informace děti dostaly.

Sraz v šatně v 7.35 hod.

Středa 19. 6.  – plavání – proběhne focení žáků na bazéně (přihlášení žáci). Odchod ze šatny v 7. 20 hodin.

14. 6. 2019

V pondělí 17. června 2019 proběhne projekt „Jak se chovat v přírodě“.  Bude li pěkné počasí, proběhne akce venku, za nepříznivého počasí bude program v prostorách školy. Děti si s sebou vezmou jen sportovní  oblečení a obuv, svačinu a dostatek tekutin.  Ukončení akce bude v 11. 20 hodin.

V úterý 18. června nás čeká školní výlet do Štramberka. Sraz v šatně školy v 7.35 hodin. 

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo: Slabikář s. 112 – celá, s. 113 – báseň louka. Písanka dopsáno vše po s. 25, na s. 26  2 řádky. 

13. 6. 2019

Dnes děti dostaly potvrzení z plavecké školy – mají vloženo v žákovské knížce (poslala jsem všem rodičům, kteří žádali o slevu pro zdravotní pojišťovnu).

Ještě některé děti nepřinesly návratku ke školním výletu, prosím, pošlete zítra.

Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu vlasů dětí. Děkuji.

V pondělí 17. 6. 2019 za příznivého počasí proběhne sportovní den – děti si vezmou svačinu, dostatek tekutin, psací potřeby.

11. 6. 2019

Pro nepřítomné žáky: Slabikář s. 110 – celá, písanka s. 21 – celá, s. 22 – 5 řádků.

D. Ú. – M – D: předepsané cvičení  (přičítání k 8 a 9 s rozkladem čísel).

Děti dnes dostaly informace ke školnímu výletu ( termín 18. června). Návratku prosím odstřihněte a pošlete podepsanou a vyplněnou zpět do školy. Děti mají vše vloženo v žákovské knížce.

Nezapomeňte: zítra ráno plavání a odpoledne pasování čtenářů.

Plán 10. – 14. 6. 2019

Středa 12. 6. 2019 – Pasování čtenářů – od 15. 00 hodin v knihovně (informace  jsou v deníčku).

Děti, které budou ve školní družině si vyzvedne třídní učitelka, ostatní děti mají sraz  v knihovně ve 14.45 hodin. Rodiče doprovodí děti do knihovny.

Čj opakovací práce z učiva 1.ročníku, psaní jmen dětí, doplňování vhodných slov do vět,  čtení psacího i tiskacího písma, procvičování techniky čtení.

Ps slova s ď, ť, ,ň, slova se slabikami dě, tě, ně, di, ti, ni, diktát, opis, přepis.

M- opakovací práce z 1.ročníku, sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10, řetězovky, slovní úlohy, porovnávání čísel.

PrvMísto, kde žijeme – Česká republika.

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo: písanka do s. 20 – včetně.

D.Ú.: písanka s. 20 – 5 řádků.

5. 6. 2019

Pro nepřítomné žáky- máme hotovo: písanka s. 17 – dokončená.

Vzhledem k opakovanému výskytu vší prosím rodiče, aby důkladně prohlédli svým dětem vlasy a v případě výskytu vší provedli důsledně všechna potřebná opatření proti jejich dalšímu šíření, včetně informace třídní učitelce a omluvení žáka ze školy po dobu nezbytně nutnou k odstranění parazitů. Předejdeme tak opakovanému šíření vší mezi dětmi. Za tento problém se není třeba stydět a tajit ho, jinak vzniká začarovaný kruh neustálého obnovování  infekce.

Děkuji.

4. 6. 2019

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo. Slabikář  – hotovo po s. 108 – včetně, písanka s. 14 – dokončená, s. 15 – dokončená, s. 16 – 5 řádků, s. 17 – přepis vět z tiskacího písma (dolní 3 řádky), s. 18 – dokončená.

D. Ú. : písanka s. 18

Zítra plavání – odchod ze šatny v 7. 20 hodin.

V deníčku mají děti nalepeny informace k pasování čtenářů. Kdo ještě nepřinesl vyplněnou Přihlášku čtenáře, prosím přineste zítra. Děkuji.

Plán učiva 3. 6. – 7. 6. 2019

Čj jména pohádkových postav, slova opačného významu, hlasité a plynulé čtení, vyhledávání knihy k ukázce, určování hlavních postav v pohádkách, malované čtení, čtení psacího i tiskacího písma.

Ps nácvik psaní G, procvičování probraných velkých písmen, psaní vlastních jmen, diktát vět.

M sčítání a odečítání do 20 bez přechodu přes 10 – procvičování a opakování, + a – do 20 s přechodem přes 10. Slovní úlohy.

Prv Místo, kde žiju.

Úterý 4. 6. – atletické závody Brušperk, sraz vybraných žáků v šatnách v 7. 05 hodin

Středa 5. 6. – plavání, odchod ze šatny v 7. 20 hodin.

Pátek 7.6. – ekologický program TONDA OBAL na cestách ( 1. vyučovací hodina)

12. 6. v 15. 00 – pasování čtenářů 

Připomínám pro zájemce o školní družinu: 

Zápis do školní družiny proběhne od 3. do 6. června 2019 v době od 11.20 – 16.30 hod., a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966