Jana.Zemanova

Informace – úterý 22. ledna

DÚ: Děti, které nestihly v hodině: M str. 73/cv. 3 (jen 1. obrázek) – dokončit

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 49 – dokončit

M: str. 73/cv. 3 (jen 1. obrázek)  +  str. 74/cv. 1, 2, 4

Informace – pondělí 21. ledna

DÚ: Zopakujte si znovu abecedu! Bude malá práce na známku (řazení slov podle abec.).

Do PRV si opakujte měsíce v roce a určování hodin (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 49/cv. 1, 2, 3, 4

M: příklady typu 46 + 4

prac. sešit str. 72/cv. 4 – dokončit  +  str. 73/cv. 1, 2

PRV: Práce s cvič. hodinami, roční období, měsíce v roce.

 

 

 

Plán učiva 21. – 25. ledna

ČJ: Dokončíme prac. sešit 1. díl. Stále budeme opakovat učivo 1. pololetí

(psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhl., druhy vět, řazení slov podle abecedy,

slova nadřazená a podřazená…).

PS: Dokončíme písanku 1.díl. Přepis. Diktát vět (prac. sešit ČJ str. 44/cv. 6).

M: Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, příklady typu 24 + 6,  40 – 3.

Doplňování tabulek, logické úlohy.

G: Opakování učiva 1. pololetí, geodesky.

PRV: Orientace v čase podle hodin, druhy hodin. Práce s cvičnými hodinami.

Kalendářní rok: roční období, měsíce v roce.

 

Informace – pátek 18. ledna

Čtení: Čítanka str. 73

Kdo nestihnul v hodině: dokreslit obrázek v sešitě ČTENÍ.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: V prac. sešitě jsme nic nepsali, měli jsme sloh.

M: Geometrie: str. 88

Písanka: str. 38/6 řádků

 

Hezký víkend! 🙂

 

Informace – čtvrtek 17. ledna

DÚ: Pouze děti, které nestihly v hodině: písanka str. 37 (dokončit)

 

Čítanka str. 76 (dokončení pohádky)

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 47

M: prac. sešit str. 72/cv. 4 (zatím máme jen 3 sloupce)

+ Opakovali jsme učivo 1. pololetí.

Písanka: str. 37

Informace – středa 16. ledna

DÚ: Kdo nestihnul v hodině: sešit ČJ 2 – řazení slov podle abecedy (dokončit).

Čítanka str. 74 – 75

 

Protože dnes bylo mokro a chvíli i pršelo, nešli jsme odlévat stopy.

Půjdeme v pátek místo TV (nebo v příštím týdnu). 🙂

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Opakovali jsme psaní i, í/y, ý a řazení slov podle abecedy.

Do prac. sešitu jsme nic nepsali.

M: str. 71/ cv. 3, 4  +  str. 72/cv. 3 (pracovali jsme s brčky a číselnou osou)

Také stále opakujeme + a – do 20, dopočítávání, porovnávání, orientaci v číselné

řadě do 100.

Písanka: str. 36/dokončit (přepis slov)

 

Informace – úterý 15. ledna

DÚ: M str. 70/cv. 5

 

Pokud bude zítra (16. 1.) vhodné počasí, půjdeme z TV ven odlévat stopy zvířat.

Nezapomeňte si čepici a rukavice!

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

M: str. 70/celá,  str. 71/cv. 1a

ČJ: V prac. sešitě jsme nic nedělali, stále opakujeme učivo 1. pololetí.

 

 

Informace – pondělí 14. ledna

DÚ: sešit ČJ 1 – doplňování i, í/ y, ý

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Opakovali jsme psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhl. a řazení slov podle abecedy.

V prac. sešitě jsme dnes nepracovali.

M: prac. sešit str. 70/cv. 1, 2, 3

PRV: Kalendářní rok, školní rok. Roční období. Měsíce v roce.

Pracovali jsme i se cvič. hodinami (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá hodina).

Plán učiva 14. – 18. ledna

ČJ: Pololetní opakování: Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

Řazení slov podle abecedy. Doplňování u, ú, ů. Druhy vět.

(Vše jsme ve škole opakovali během celého týdne. Dětem stále dělá potíže hlavně

psaní i, í/y, ý – je potřeba procvičovat i doma. Někteří také zapomněli abecedu.)

PS: Psaní L, D, z, Z, ž, Ž. Přepis (slova, věty).

M: Sčítání a odčítání do 100 bez přech. desítky: příklady typu 36 – 4,  35 + 5.

Pololetní opakování: + a – do 20, dopočítávání, číselná řada do 100, porovnávání,

+ a – desítek, příklady typu 20 + 7,  35 – 5,  41 + 6.

G: Opakování: Geom. tvary a tělesa, druhy čar, úsečky.

PRV: LIDÉ A ČAS: Kalendářní rok, školní rok, roční období, měsíce v roce.

Budeme pracovat i se cvičnými hodinami.

 

 

 

Kroužek AJ – info

Za kroužek AJ na měsíce leden – květen vybírám 250 Kč.

Děkuji. Zemanová

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966