Jana.Zemanova

Informace – středa 17. října

DÚ: Čítanka str. 18

 

Zítra nezapomeňte listy do PČ.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Stále opakujeme druhy vět, správná znaménka za větami.

M: prac. sešit str. 23/dokončit, str. 24/cv. 1, 2, 3

Písanka str. 12

Informace – úterý 16. října

DÚ: M str. 23/cv. 7

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: prac. sešit str. 15/cv. 6

M: prac. sešit str. 22/dokončit + str. 23/cv. 1, 2, 6 (+ DÚ)

 

 

Informace – pondělí 15. října

DÚ: písanka str. 11 (označené 3 řádky)

Čítanka: čtení str. 27 (Vítr) + 24 (Drak)

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: věty rozkazovací, přací

prac. sešit str. 15/cv. 7

M: prac. sešit str. 20/dokončit, str. 21/cv. 1, str. 22/cv. 1

Písanka str. 11 – celá (včetně DÚ)

 

 

Plán učiva 15. – 19. října

ČJ: Druhy vět: věty rozkazovací, přací. Procvičování: věty oznamovací,

tázací. Znaménka za větami, správná melodie věty.

PS: Opis, přepis. Diktát krátkých vět.

M: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Rozklad, dopočítávání.

Vztahy o několik více, méně. Slovní úlohy, logické úlohy.

G: Geometrická tělesa: válec, kužel, jehlan.

PRV: Naše republika: hlavní město, vlajka, státní znak, zajímavosti, historie…

 

Připomínám: ve čtvrtek do PČ listy

 

24. – 26. října – projekt „Slavné osobnosti Moravskoslezského kraje“

Naše téma: Zdeněk Burian– malíř a ilustrátor dobrodružných knih.

Ve ČT 25. října – exkurze Štramberk (muzeum Z. Buriana + minizoo Aqua Terra) –

vše upřesníme.

 

Informace – pátek 12. října

Čtení: Čítanka str. 24 – 26 „Byli jednou dva“ (postupně, každý tolik, kolik zvládne).

 

Připomínám: na ČT 18. 10. – vylisované listy do PČ

 

Pro děti, které ještě nezaplatily kroužky: Nezapomeňte v kroužku zaplatit 150 Kč za

měsíce říjen – prosinec.

Kroužky Beskyďáček, Antonio, Junior aerobic mají ceny jiné.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 16/cv. 8, 9 (komiks – Čtyřlístek)

M: geometrie str. 79 – dokončit + str. 80/cv. 2

Písanka: str. 10

 

Hezký víkend! 🙂

 

 

Informace – čtvrtek 11. října

DÚ: M list (vložený v sešitě M1) – sčítání do 20 s rozkladem

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 15/cv. 5

M: str. 19/dokončit  +  str. 20/cv. 1, 3

Informace – středa 10. října

DÚ: písanka str. 9 – označené řádky

Čtení: čítanka str. 16

 

Některé děti ještě nemají v nelinkovaných sešitech lenoch. Prosím, doplňte.

 

Opět upozorňuji na výskyt vší! Denně pečlivě kontrolujte dětem vlasy.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: duhy vět (hlavně oznamovací a tázací věty), znaménka za větami

V prac. sešitě jsme nic nedělali.

M: prac. sešit str. 18/cv. 5, 6  +  str. 19/cv. 1. 2

Písanka: celá str. 9 (včetně DÚ)

Čítanka str. 16

 

 

 

 

Informace – úterý 9. října

DÚ: Kdo nestihnul v hodině: ČJ prac. sešit str. 14/cv. 3 (bludiště).

 

Zítra půjdeme z TV ven.

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: prac. sešit str, 14/cv. 3

M: str. 16/cv. 2, 4, 5, 6  +  str. 18/cv. 4

 

Informace – pondělí 8. října

DÚ: Kdo nestihnul ve škole: písanka str. 8 – dokončit.

Čítanka str. 15 (Na máku)

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Začali jsme druhy vět, věty oznamovací.

M: Prac. sešit str. 15/cv. 3, 4, 5, 6, 9 +  str. 16/cv. 1

Písanka str. 8 – dokončit

Čítanka str. 15 – Na máku (Počteníčko mi děti odevzdaly.)

Plán učiva 8. – 12. října

ČJ: Druhy vět. Věty oznamovací, tázací. Znaménka za větami.

PS: Opak. psaní i, r, ř. Přepis. Diktát slov.

M: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Doplnění tabulky.

Početní trojúhelníky, pyramidy. Slovní úlohy.

G: Tělesa. Opakování: geom. tvary.

PRV: Živočichové ve volné přírodě. Savci, ptáci, hmyz.

Stavba těla savců, ptáků.

 

Kdo má možnost,vylisujte si prosím několik (přibližně 5ks) středně velkých listů,

nejlépe javorových. Budeme potřebovat v PČ 18. října. Děkuji.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966