Ivana Kociánová

pátek 18. 5.

V pondělí 25. 5. focení.

Upozorňuji, že některým dětem stále chybí splněné 2 referáty do čtení.

Plán učiva od 21.5. – 25.5.

Čj – Shoda podmětu s přísudkem

– doporučená cvičení (str. 95/3 naše tělocvična…., 96/6 sbírka, lízátko…..)

M – Zlomky

– desetimin. nerovnice

G – rovnoběžníky

– na známky obvod a obsah čtverce a obdélníku

Vl – Vláda přemyslovských králů

– kontrol. práce str. 16-19

Př – Rostliny a živočichové potoků a řek

čtvrtek 17.5.

Domácí úkol na pondělí: M prac. list dokončit

Zítra 5. hodinu místo Tv bude vlastivěda.

Některé děti stále nemají zaplaceno pondělní focení.

středa 16. 5.

Domácí úkol: Vl – obrázek rotundy str. 19 do sešitu

+ opakování str. 16-19

Za divadlo v Ostravě vybírám 58,- Kč.

úterý 15.5

Domácí úkol: M prac. list nerovnice – č. 4

pondělí 14. 5.

Domácí úkol: M prac. list – nerovnice č. 2, 3

+ někteří prac. list čj (slovesa)

pátek 11.5.

Domácí úkol: geo (čtverečkovaný sešit) uč. str. 31/2 a,b – jen výpočty

Plán učiva 14. 5 . – 18. 5.

Čj – Slovesa – opakování

– určování kategorií podstatných jmen a sloves na známky

– doporučená pravopisná cvičení: str. 74/ 4,   77/5

M – Zlomky

–  opakování nerovnic

– desetimin. – počítání se závorkami, pamětné +,- , . , :

– obvod a obsah čtverce a obdélníku

Vl – Vláda prvních Přemyslovců, románský sloh

Př – Rostliny a živočichové našich rybníků

– kontrol. práce (po) – ovocné stromy, keře, dělení zeleniny, domácí a hospodářská zvířata, volně žijící živočichové

Pč – jehla + nit

pondělí 7.5.

Plán učiva 7.5.  – 11.5.

Středa – Divadlo loutek + Sklep strašidel (některé děti stále nezaplatily 85,- Kč)

Čj – Slovesný způsob, diktát

M – nerovnice, obvod a obsah čtverce a obdélníku

Př – domácí a hospodářská zvířata, domácí mazlíčci

středa 2. 5.

Ve středu 9. 5. pojedeme do Ostravy do Divadla loutek na představení Čtyřlístek a navštívíme Sklep strašidel.

Na vstupné vybírám 85,- Kč, cena dopravy později.

Sraz 7, 15 h v šatně.

Návrat cca 12, 00 – 12,30 h.

pondělí 30.4.

Domácí úkol: dopočítat slovní úlohu v sešitě M1

Děti, které nebyly ve škole:

M uč. str. 20/1,2,3,     21/5 tabulky doplnit přepsat do sešitu

+ 18/ 23

Př – str. 54, 55

 

pátek 13.4.

Za dopravu do Světa techniky vybírám 77,- Kč.

Plán učiva od 16.4.- 20.4.

Čj – zvratná slovesa

– časování sloves

– diktát 70/7,    73/7

M – přímá úměrnost

– slovní úlohy

– obvod a obsah čtverce a obdélníku

úterý: kontrolní práce (kružnice, průsečíky kružnic, body, které kružnici náleží a nenáleží, rýsování trojúhelníku, obvod trojúhelníku)

Od pondělí učebnice M 3. díl

Vl – Vláda přemyslovských knížat

– středa: kontrol. práce (str. 11-15)

Př – Rostliny v okolí lidských obydlí

– pondělí: kontrol. práce (rostliny a živočichové v parku)

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966