Ivana Kociánová

úterý 26.6.

V pátek 29.6. bude výuka ukončena v 9,30 h.

Za dopravu na dopravní hřiště v Příboře vybírám 90,- Kč.

čtvrtek 21.6.

Plán učiva od 25.6.- 29.6.

Pondělí 25.6. – 1.-3. h korfbalový turnaj

poslední hodina vlastivěda

Úterý 26.6. – Čj, Aj, Vl, Vv

Středa, čtvrtek – odevzdávání učebnic, rozdávání nových učebnic, úklid boxů

 

pátek 15.6.

Plán učiva od 18.6. – 22.6

Čj – Řeč přímá a nepřímá

M – Geometrie celý týden

– grafický součet a rozdíl úseček

Vl – Husitské války, české země po husitských válkách

Pondělí 18.6. – dopravní výchova Příbor

Pátek 22.6. – ekologický den, výuka končí ve 12,15 h.

středa 13. 6.

V pondělí 18.6. pojedeme na dopravní hřiště v Příboře. Pokud děti uspějí u testu, získají průkaz cyklisty.

Sraz v 7, 20 h v šatně

S sebou: psací potřeby + helmu

Výuka končí po příjezdu do školy, cca ve 12,30 h.

úterý 12.6.

Domácí úkol: M prac. list Zlomky dokončit

pondělí 11.6.

Domácí úkol: prac. seš. M str. 12/7,8

Ve středu přinést čítanku.

Kontrolní práce z geometrie bude ve čtvrtek.

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. celá strana 12

 

pátek 8. 6.

Děti, které nebyly ve škole:

M uč. str. 14/3

Čj – uč. str. 83/ 4 (Má zářivé barvy..), 6(Čert se snažil..) ústně

do čj 1 – č. 7 (Postavou se podobá..)

Plán učiva od 11. 6. – 15.6.

Čj – Vzorce souvětí, čárky v souvětí, spojování vět v souvětí

– doporučená cvičení: str. 92/ 3 – diktát (Ve městě vyrůstaly..)

str. 92/4 – (Když se psi…)

M – Aritmetický průměr

– Zlomky – známkované slovní úlohy (str. 33-35)

– Kontrolní práce z geometrie (rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku)

Vl – Lucemburkové

– kontrolní práce – Přemyslovci (str. 21- 23)

 

čtvrtek 7.6.

Domácí úkol: prac. seš. M str. 12/4

Děti, které nebyly ve škole: M prac. seš. str. 1,6

Upozorňuji rodiče, děti, které si chtějí ještě opravit nějakou známku z nepovedené písemky a nemají ještě vyčerpané 2 opravy za předmět, mohou tak po domluvě učinit maximálně do konce příštího týdne tj. do 15.6.

středa 6. 6.

Prosím rodiče, aby mi vyplnili formulář – Souhlas se zpracováváním os. údajů, který dnes děti dostaly.

Za dopravu do Bartošovic vybírám 61,- Kč.

Za dopravu na školní výlet 203,- Kč.

pondělí 4.6.

Domácí úkol: M uč. str. 35/ cv. 28

Pč – přinést  punčochu (podkolenky, punčocháče, i opotřebované)

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966