Iva.Hruskova

naučit se druhy zájmen

stále procvičovat větné členy, spojky, hlavní a vedlejší věty

učebnice str. 24/8

učit se zájmena

učebnice str. 97/4…pod lipami.

učit se zájmena

učebnice str. 97/2 celé

učit se zájmena

str. 14/7    15/2    – pro nemocné

učet se zájmena

Jč na úterý

učebnice str. 99/1       Úkoly platí i pro nemocné!

učit se zájmena a slovesné kategorie

Jč na středu

učebnice str. 99/1       Úkoly platí i pro nemocné!

 

Jč na pátek

učebnice str. 14/7

Jč na pátek

str. 98/3  piš jen v množném čísle,

str. 98/1 …adresu.

na středu naučit na prověrku – mluvnické kategorie sloves

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966