Irena.Holubova

Týdenní plán od 5.2. do 9.2. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování vzorů rodu středního a ženského.

Čt- čítanka od str.87 kapitola Člověk a čas.

 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání.

 

Ze zdravotních důvodů nebudu asi 6 týdnů ve škole. Po dobu mojí nepřítomnosti se můžete

obrátit na p. uč. Bártovou. Děti dostaly nový rozvrh, který platí už od pondělka.

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 29.1. do 2.2. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Procvičování podstatných jmen rodu ženského, vzory.

Sl- dokončení zimních sportů z minulé hodiny.

 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání.

 

Středa-  5. vyučovací hodinu pol. vysvědčení.

Čtvrtek- volno ředitelky školy.

Pátek- pololetní prázdniny.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 22.1. do 26.1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- vzory rodu středního, nově rodu ženského

Čt- čítanka str. 86-91

Sl- zimní sporty

 

Matematika

Písemné sčítání, procvičování učiva

 

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- podstatná jména, vzory rodu středního.

Čt- čítanka str. 80-85.

Sl- práce podle obrázkové osnovy -zima.

 

Matematika

Zaokrouhlování, sčítání a odčítání zpaměti.

 

Tento týden budeme psát čtvrtletní písemky. Z matematiky v úterý a

z českého jazyka ve středu.

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 8.1. do 12.1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování pádů podst. jmen, vzory rodu středního.

Čt- čítanka str. 76-79.

Středa básnička str. 74- Sněhuláci ve Lhářích.

 

Matematika

Čísla větší než 10 000. porovnávání, zaokrouhlování.

 

Prosím děti, aby si donesly na pondělí  do Vv sklenici od kofoly. Děti vědí jakou.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 1.1. do 5.1. 2018

Přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Do školy nastupujeme 3.1. ve středu.

Vyúčtování

Jízdné do Marlenky vyšlo 53 Kč na žáka. Děti, které jely obdržely 47Kč.

Divadlo Slunečnice.

Byla použita částka 50Kč, která měla být původně na Adventní koncert.

Děti, které platily 20Kč mají vráceno.

 

Učivo

Ml– podstatná jména- opakování.

Skloňování podstatných jmen rodu středního- vzory.

Čt- čítanka str. 72-75.

 

Matematika

Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel.

Prosím, aby si děti donesly druhý díl matematiky.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

Týdenní plán od 18.12. do 22.12. 2017

Český jazyk

Ml- podstatná jména, rod,číslo, pád.

Čt– čítanka str. 69-71.

Sl– vánoční přání.

 

Matematika

Písemné násobení a dělení.

Celý týden se budeme zabývat vánoční tématikou.

 

Divadlo Slunečnice

21.12. kinosál, vstupné 50Kč.  Zaplatím z částky, kterou jsem vybírala na koncert.

Celou částku koncertu uhradila Rada rodičů.

20Kč  vrátím s vyúčtováním dopravy po obdržení faktury. /Marlenka/

 

V pátek se nebudeme učit, proběhne celoškolní projekt a vánoční besídka.

Prosím děti, aby na pátek donesly dárek. Vyučování bude ukončeno v 11,20 hod.

 

Přeji příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018. Hol.

Týdenní plán od 11.12. do 15.12.2017

Učivo

Český jazyk

Ml- Podstatná jména- rod,číslo pád.

Sl- Vánoční tématika.

Čt- čítanka str. 68-71.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání,

násobení a dělení zpaměti.

 

Koncert

13.12. „Adventní varhaní koncert“ v místním kostele.

Cena 50Kč.

 

Divadlo Slunečnice

21.12. Vánoční show divadla Slunečnice.

Cena 50 Kč, děti hradí pouze 20Kč, 30Kč hradí Rada rodičů.

 

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 4.12. do 8.12. 2017

Učivo

Český jazyk

Ml- Slovní druhy- přehled, ohebné a neohebné.

Čt- čítanka str. 64-68.

Sl- Advent

 

Matematika

Písemné odčítání do 10 000, zaokrouhlování.

 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova

Do Pč a Vv vždy řeknu dětem, co si mají přinést.

Zatím sklenici od kofoly, prázdnou krabičku od zápalek a figurku z kinder vajíčka.

Na pondělí figurku z kinder vajíčka.

 

Marlenka 6.12. středa

Sraz 7.20 hod. v šatně. Odjezd od školy 7.30 hod. Děti si vezmou svačinu a tašku na výrobky.

Doporučuji dózičku  na zákusky, které nesnědí. Je možnost zakoupit si výrobky

přímo v jejich prodejně. Kdo má zájem, vezme si peníze.

Návrat okolo 12.30 -13 hod.

 

Adventní koncert

13.12. proběhne v našem kostele „Adventní varhaní koncert„.

Budu vybírat 50 Kč.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 27.11. do 1.12. 2017

Učivo

Český jazyk

Ml- Procvičování vyj. slov, slovní druhy- úvod.

Čt- Čítanka str. 61-63.

Sl- Blíží se Vánoce.

 

Matematika

Písemné sčítání do desetitisíc, zaokrouhlování.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Budeme  se zabývat vánoční tématikou.

 

Marlenka a vánoční dílny

6.12. dětem upřesním, vybírám 100Kč na dopravu.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966