Irena.Holubova

Týdenní plán od 21.1. do 25.1. 2019

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování vyj. slov po Z,B,L, nově po M.

Sl-rodina- domov.

Ps- písanka str. 32.

Čt- čítanka str. 103-109.

 

Matematika

Čísla do tisíce, čtení, zápis a rozvinutý zápis čísel.

 

Prvouka

Živá příroda, znaky rostlin.

 

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 14.1.-18.1. 2019

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování vyj. slov po L.

Sl- vyprávění děje podle obrázkové osnovy.

Ps- písanka str. 30-31.

Čt- čítanka str. 101-109.

 

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1 000 – čtení, zápis.

Děti si donesou druhý díl učebnice – žlutý.

 

Prvouka

Opakování,  Živá příroda – úvod.

 

V tomto týdnu budeme psát opakovací písemky.

V pondělí z prvouky, testové otázky z učebnice str. 33.

Český jazyk – středa, matematika- čtvrtek.

Okruhy na zopakování mají děti napsané.

Všechno ještě procvičíme.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Týdenní plán od 7.1. do 11.1. 2019

Učivo

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova B, Z, nově L.

Sl- vánoční dárek, novoroční předsevzetí.

Děti si můžou donést jeden dárek od Ježíška.

Ps- písanka str. 27-28.

Čt- čítanka str. 90-96.

 

Matematika

Písemné odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy,

zaokrouhlování čísel na desítky.

 

Prvouka

Neživá příroda dokončení. kalendář ročních období.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Plán na čtvrtek a pátek 3. a 4. ledna 2019

Učivo

Ve dvou dnech budeme opakovat a procvičovat probrané učivo,

nebudu rozepisovat.

 

Přeji Všem hodně zdraví, štěstí  a pracovních úspěchů v novém roce

a těším se na další spolupráci. Hol.

Týdenní plán od 17.12. do 21.12. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova po Z, B- procvičování.

Sl- Příprava na Vánoce.

Ps- písanka str. 25-26.

Čt- čítanka str.79-83.

 

Matematika

Písemné odčítání, procvičování.

 

Prvouka

Neživá příroda, vánoční zvyky a tradice.

 

Vyúčtování- exkurze

Dílny Klíč 50 Kč

Marlenka 70 Kč

Doprava 71 Kč na dítě

Vybráno 100 Kč+ 100 Kč Rada rodičů

Celkem 191 Kč, budu vracet 9 Kč.

 

Větvičky

Chci poprosit děti, které mají možnost donést větvičky, aby donesly.

Na středu do Vv. Předem děkuji.

 

Náboženství

Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství.

 

Pátek 21.12. Vánoční besídka

Děti si donesou hrníček na čaj, pár kousků vánočního cukroví,

dáreček v hodnotě 50 Kč, jablíčko nebo pomeranč, sáček koření hřebíčku.

Můžou si donést stolní hry.

Výuka bude ukončena v 11,20 hod.

Přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. Hol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 10.12. do 14.12. 2018

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova po B, procvičování.

Sl- vánoční přáníčko.

Ps- písanka str.23-24.

Čt- čítanka str. 70-78.

 

Matematika

Písemné sčítání s přechodem, nově písemné odčítání.

 

Prvouka

Neživá příroda.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční tématika.

 

Vyúčtování Marlenka

Po obdržení faktury za dopravu.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 3.12. do 7.12. 2018

 

Český jazyk 

Ml- vyjmenovaná slova po , Z, B.

Čt- čítanka str. 63-69.

Sl- psaní adresy, vánoční přání,/ADRA/.

Ps- písanka str. 21-22.

 

Matematika 

Písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem, slovní úlohy.

 

Prvouka

Neživá příroda, úvod.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Budeme se zabývat vánoční tématikou.

Prosím, aby si děti donesly trošku rýže, /výplň sněhuláka/.

 

Mikuláš

Ve škole v úterý 4.12.

Vyučování podle rozvrhu.

 

Exkurze-středa 5.12.

Sraz 7,20 v šatně. V 8 hodin Vánoční dílny Klíč, 10.30 Marlenka.

Děti si vezmou svačinu, tašku na výrobky z dílny. Doporučuji svačinovou krabičku,

pokud nedojedí pohoštění, vezmou si domů.

Je možnost zakoupení výrobků Marlenka za obchodní ceny

a upomínkové předměty. Děti si můžou vzít peníze.

Návrat okolo 12,30 hod.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Týdenní plán od 26.11. do 30.11. 2018

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova po Z, začneme po B.

Sl-pozvánka na „Mikulášskou besídku“.

Čt- čítanka str. 57-62.

Mimočítanková O líné babičce.

 

Matematika

Procvičování násobilky, sčítání a odčítání dvojciferným číslem.

Slovní úlohy.

 

Prvouka

Lidé a výrobky, svět v pohybu.

 

Kartička na mléko

Kartička platí pouze do konce listopadu. Je nutné vybrat, jinak peníze propadnou.

Nová kartička platí od 1. prosince, děti dostaly.

 

Poděkování

Děkuji rodičům za stoprocentní účast na třídních schůzkách.

 

Vši

Opět máme ve třídě vši, prosím o důkladnou kontrolu vlasů.

 

Rozvrh

Z důvodu jedné hodiny Vv ve středu a Pč v pátek, budeme mít ve středu

Vv a Pč jako dvouhodinovku. Prvouka bude v pátek.

 

Exkurze Marlenka

5.12. pojedeme do Klíče na Vánoční dílny a do Marlenky.

Vánoční dílny 50Kč, Marlenka 70Kč, je v tom zahrnuta i ochutnávka výrobků.

Jízdné asi 100 Kč. Budu vybírat pouze 100Kč, na vstupy dostaneme 100Kč od Rady rodičů.

Zbytek upřesním.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Výtvarná výchova čtvrtek

Do výtvarné výchovy si doneste manikurní nůžky. Děkuji, Hol.

Týdenní plán od 19.11. do 23.11. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Vyjmenovaná slova po Z.

Sl- Dokončení příběhu.

Čt- Čítanka str. 48-56.

Mimočítanková- O líné babičce.

Ps- procvičování písmen abecedy.

 

Matematika

Procvičování násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

 

Prvouka

Věci a činnosti kolem nás, lidská tvořivost, práce a volný čas.

 

Beseda

V úterý proběhne 3. a 4. vyuč. hod. beseda na téma „Nebezpečí kyberšikany„.

Cena 40 Kč, hradí Rada rodičů.

 

Třídní schůzky

Pondělí a úterý třídní schůzky. Komu se nepodařilo přihlásit nevadí, když tak chviličku počkáte.

 

Přeji hezký den, Hol.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966