Irena.Holubova

Týdenní plán od 21.5. do 25.5. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Věta jednoduchá, souvětí, shoda podmětu s přísudkem.

Sl- Popis osoby.

Čt- čítanka str. 145-150.

 

Matematika 

Zlomky, přímá úměrnost.

 

V pondělí se fotíme.

 

Vyúčtování divadlo

Vstupné 60 Kč, Miniatury 30 Kč, doprava 53 Kč po příspěvku Rady rodičů.

Zůstatek 57 Kč nebudu vracet, zaplatím vstupné do Bartošovic 35 Kč,

zbytek nechám na další akce.

 

Vybírám

300 Kč výlet

100 Kč Bartošovice

100 Kč Dopravní hřiště Příbor

415  Kč sešity, výkresy na příští škol. rok.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

Týdenní plán od 14.5. do 18.5. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem.

Sl- návštěva divadla.

Čt- čítanka str. 141- 144

 

Matematika

Zlomky, dělení dvojciferným činitelem.

 

Divadlo

Vyúčtování divadla po obdržení faktury za dopravu.

 

Focení

Budeme se fotit až 21.5.

Skupinová fotografie 20 Kč, skupinka 15 Kč.

 

Bartošovice

30.5. jedeme do Záchranné stanice v Bartošovicích.

Upřesním.

 

Výlet

1.6. pátek, budu vybírat 300 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Týdenní plán od 7.5. do 11.5. 2018

Učivo

Ml- základní skladebné dvojice, věta jednoduchá, souvětí.

Matematika- písemné násobení dvojciferným činitelem, zlomky.

 

Pondělí

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných situací“.

Děti si donesou psací potřeby a svačinu. Projekt je v budově školy.

Výuka do 12.15 hod.

 

Středa- divadlo

Sraz v šatně 7,20 hod.

Divadlo loutek Ostrava – Čtyřlístek.

Po ukončení Miniatury.

Návrat okolo 12 hod. Po návratu bude výuka ukončena.

 

21.5. focení tříd

29.5. kino

30.5. Záchranná stanice Bartošovice

1.6. výlet

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

Plán učiva od 30. 4. do 11. 5. 2018

Jelikož je projekt, píšu plán na dva týdny.

Učivo

Český jazyk –  podmět a přísudek. V pondělí nebude sloh, bude mluvnice.

Matematika – zlomky.

 

Tento týden se budeme učit pouze v pondělí.

Středa až pátek je celoškolní projekt „Tajemství lidského těla“.

Děti si donesou psací potřeby a svačinu.

Výuka bude všechny tři dny ukončena v 11.20 hod.

 

Pondělí 7.5.

Ochrana člověka za mimořádných události„, navazující projekt žáků deváté třídy.

 

Divadlo

Ve středu 9.5. jedeme do Divadla loutek v Ostravě na divadelní představení

„Čtyřlístek„. Po ukončení navštívíme „Sklep strašidel“.

Sraz v šatně 7,20, návrat okolo 12 hod. Po příjezdu bude výuka ukončena.

Budu vybírat 200 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 23.4. do 27.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Kapitola Stavba věty, podmět a přísudek, základní skladebné dvojice.

Sl- Recept na vaření.

Prosím, aby si děti přinesly recept na oblíbené jídlo.

Čt- Čítanka str. 135-140.

Matematika

Milion- početní výkony s přirozenými čísly.

Geometrie- Hravá matematika.

 

Děti dostaly lístečky na sešity a výkresy na příští školní rok.

Prosím vrátit s vyjádřením co nejdříve.

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 16.4. do 20.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- slovesa- procvičování celé kapitoly.

Sl- jarní práce na zahradě.

Čt- čítanka str. 128-132.

 

Matematika

Procvičování  násobení dvojciferným činitelem,

jednotky času, objemu, hmotnosti a délky-procvičování.

Prosím, aby si děti donesly třetí díl učebnice matematiky.

 

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 9.4. do 13.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Budeme procvičovat celou kapitolu „Slovesa“.

 

Matematika

Procvičování násobení dvojciferným činitelem,

jednotky délky, hmotnosti, objemu a času.

 

Další informace:

Svět techniky

Vybírám doplatek 87 Kč.

 

Třídní schůzky

Přihlaste se podle pokynů na webu. Komu se nepodařilo nevadí.

Zastavte se, nebo zavolejte v pondělí ráno, domluvíme se.

Přeji hezký den, Hol.

 

Doplnění informací.

Výuka

Ve středu 4.4. bude výuka ukončena v 11,20 hodin.

Důvodem je zápis do prvních tříd.

 

Třídní schůzky

Zapište se prosím na třídní schůzky, pokyny děti dostaly a jsou i na školním webu.

 

Vyúčtování „Svět techniky“

Vybráno 120 Kč, vstupné 130 Kč.

Doprava 77 Kč na žáka + doplatek 10 Kč za vstupné, proto vybírám 87 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Plán od 26.3. do 6.4. 2018

Učivo.

Jelikož máme jenom dva dny, píšu plán i na následující týden.

Český jazyk

Ml- Slovesa- procvičování.

Slovesa neurčitá, zvratná, jednoduchá a složená, tvary sloves,

osoba číslo a čas.

Sl- Velikonoce.

 

Matematika

Procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem, rovnice.

Nově přímá úměrnost, jednotky délky, jednotky hmotnosti.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Velikonoční tématika.

 

Pondělí – Velikonoční jarmark 14 – 18 hod.

Středa – Volno ředitelky školy

Čtvrtek  – Velikonoční prázdniny

Pátek – Státní svátek

Pondělí – Státní svátek

 

Přeji hezký den a krásné prožití Velikonoc. Hol.

 

 

 

 

Pískování

Během Velikonočního jarmarku 26.3. 2018 proběhne na naší škole „Pískování“. 

Děti si můžou pomocí šablon vytvořit různé obrázky z barevných písků.

Cena jedné šablony je od 25 Kč, podle velikosti.

Tvořivá dílna proběhne už od 13. hodin ve 4.B třídě.

Těšíme se na Vás.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966