Irena.Holubova

Týdenní plán od 25.6. do 29.6. 2018

Dopravní hřiště Příbor – vyúčtování.

Vybráno 100 Kč, doprava na jedno dítě 75 Kč. Dětem jsem vracela 25 Kč.

 

Pondělí

Korfbal u restaurace ,,Na koupališti„, první a druhá vyuč. hodina.

Děti si vezmou vhodné oblečení. Po ukončení třídnické práce.

Úterý,středa

Výměna učebnic. Děti si donesou učebnice vygumované a polepené.

Čtvrtek

Podle počasí vycházka, nebo hry ve třídě, budu upřesňovat.

Děti si můžou donést společenské hry.

Pondělí až čtvrtek bude výuka ukončena v 11, 45 hod,

v pátek okolo 9.30 hod.

Přeji všem dětem krásné prázdniny a rodičům moc děkuji za spolupráci. Hol.

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 18.6. do 21.6. 2018

Učivo

Tento týden se učíme  podle rozvrhu.

Budeme procvičovat a opakovat učivo, nebudu rozepisovat.

Děti musí mít uzavřeny známky do konce týdne.

 

V pátek „Ekologický den„. Soutěže a hry v Kovářovém lese.

Děti si vezmou vhodné oblečení, obuv a  svačinu.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

Týdenní plán od 11.6. do 15.6. 2018

Učivo

V českém jazyce i v matematice opakujeme učivo.

V úterý budeme psát čtvrtletní práci z matematiky.

 

Matematika

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování.

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, zlomky a aritmetický průměr.

Z geometrie výpočet obsahu a obvodu čtverce, obdélníku,

sestrojení čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

 

Český jazyk

Ve čtení dočteme čítanku. Sloh nebude, budeme opakovat na písemku.

Čtvrtletní práce ve středu.

Slovní druhy, podmět a přísudek, kořen slova.

Podstatná jména- rod, číslo, pád a vzor.

Slovesa- osoba, číslo, čas a způsob.

Věta jednoduchá, souvětí.

Shoda podmětu s přísudkem.

Převod z jednotného do množného čísla.

Přímá a nepřímá řeč.

 

Čtvrtek

Dopravní hřiště Příbor

Sraz 7,25 v šatně. Děti si vezmou vhodné oblečení, psací potřeby,

kartičku pojišťovny, /stačí ofocená/,přilbu a svačinu.

Návrat okolo 12. hod. Po návratu bude výuka ukončena.

 

Vyúčtování

Děti mají zapsáno, ale ještě jednou.

Divadlo

vybráno 200 Kč, Vstupné 60 Kč, miniatury 30 Kč, doprava 53 Kč, zůstatek 57 Kč.

Zaplatila jsem kino 40 Kč,  zůstatek 17 Kč.

Bartošovice

Vybírala jsem 100 Kč, 61 Kč doprava, 35 Kč vstup, zůstatek 4 Kč.

Výlet

Vybráno 300 Kč, 60 Kč jeskyně, 30 Kč Helfštýn, doprava 136 Kč., zůstatek 74 Kč.

Dětem vracím 95 Kč.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 4.6. do 8.6. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- učivo  máme probrané, budeme opakovat, začneme podst. jmény.

Sl– výlet, Bartošovice.

Čt- čítanka str.154-161.

 

Matematika

Aritmetický průměr, zlomky.

Budeme stále počítat obvody a obsahy čtverců, obdélníků a trojúhelníků.

 

Vyúčtování

Vyúčtování akcí provedu po obdržení faktur za dopravné.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

Týdenní plán od 28.5. do 1.6. 2018

Učivo

Čj- přímá řeč, sloh nebude.

Ma- aritmetický průměr, procvičování probraného učiva.

 

Úterý – kino Frýdlant

Učíme se pouze první dvě vyučovací hodiny.

Vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů. Nebudu vybírat,

vyúčtování až po výletě.

 

Středa

Záchranná stanice Bartošovice

Sraz 7.30 ve třídě, kde si nechají psací potřeby.

Po návratu budeme pokračovat ve výuce.

Děti si vezmou vhodné oblečení, svačinu, můžou i kapesné.

 

 

Pátek – školní výlet

Sraz 7,30 v šatně.

V 10 hod. Zbrašovské aragonitové jeskyně,

13 hod. hrad Helfštýn.

Návrat kolem 16 hod.

Děti si vezmou vhodné oblečení, obuv, /jeskyně/, pokrývku hlavy, pláštěnku,

jídlo na celý den, kapesné, průkazku zdravotní pojišťovny, stačí ofocená.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Týdenní plán od 21.5. do 25.5. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Věta jednoduchá, souvětí, shoda podmětu s přísudkem.

Sl- Popis osoby.

Čt- čítanka str. 145-150.

 

Matematika 

Zlomky, přímá úměrnost.

 

V pondělí se fotíme.

 

Vyúčtování divadlo

Vstupné 60 Kč, Miniatury 30 Kč, doprava 53 Kč po příspěvku Rady rodičů.

Zůstatek 57 Kč nebudu vracet, zaplatím vstupné do Bartošovic 35 Kč,

zbytek nechám na další akce.

 

Vybírám

300 Kč výlet

100 Kč Bartošovice

100 Kč Dopravní hřiště Příbor

415  Kč sešity, výkresy na příští škol. rok.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

Týdenní plán od 14.5. do 18.5. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem.

Sl- návštěva divadla.

Čt- čítanka str. 141- 144

 

Matematika

Zlomky, dělení dvojciferným činitelem.

 

Divadlo

Vyúčtování divadla po obdržení faktury za dopravu.

 

Focení

Budeme se fotit až 21.5.

Skupinová fotografie 20 Kč, skupinka 15 Kč.

 

Bartošovice

30.5. jedeme do Záchranné stanice v Bartošovicích.

Upřesním.

 

Výlet

1.6. pátek, budu vybírat 300 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Týdenní plán od 7.5. do 11.5. 2018

Učivo

Ml- základní skladebné dvojice, věta jednoduchá, souvětí.

Matematika- písemné násobení dvojciferným činitelem, zlomky.

 

Pondělí

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných situací“.

Děti si donesou psací potřeby a svačinu. Projekt je v budově školy.

Výuka do 12.15 hod.

 

Středa- divadlo

Sraz v šatně 7,20 hod.

Divadlo loutek Ostrava – Čtyřlístek.

Po ukončení Miniatury.

Návrat okolo 12 hod. Po návratu bude výuka ukončena.

 

21.5. focení tříd

29.5. kino

30.5. Záchranná stanice Bartošovice

1.6. výlet

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

Plán učiva od 30. 4. do 11. 5. 2018

Jelikož je projekt, píšu plán na dva týdny.

Učivo

Český jazyk –  podmět a přísudek. V pondělí nebude sloh, bude mluvnice.

Matematika – zlomky.

 

Tento týden se budeme učit pouze v pondělí.

Středa až pátek je celoškolní projekt „Tajemství lidského těla“.

Děti si donesou psací potřeby a svačinu.

Výuka bude všechny tři dny ukončena v 11.20 hod.

 

Pondělí 7.5.

Ochrana člověka za mimořádných události„, navazující projekt žáků deváté třídy.

 

Divadlo

Ve středu 9.5. jedeme do Divadla loutek v Ostravě na divadelní představení

„Čtyřlístek„. Po ukončení navštívíme „Sklep strašidel“.

Sraz v šatně 7,20, návrat okolo 12 hod. Po příjezdu bude výuka ukončena.

Budu vybírat 200 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 23.4. do 27.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Kapitola Stavba věty, podmět a přísudek, základní skladebné dvojice.

Sl- Recept na vaření.

Prosím, aby si děti přinesly recept na oblíbené jídlo.

Čt- Čítanka str. 135-140.

Matematika

Milion- početní výkony s přirozenými čísly.

Geometrie- Hravá matematika.

 

Děti dostaly lístečky na sešity a výkresy na příští školní rok.

Prosím vrátit s vyjádřením co nejdříve.

Přeji hezký den, Hol.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966