Irena.Holubova

Týdenní plán od 22.10. do 26.10.2018

Učivo

Český jazyk

Ml- stavba slova, procv.

Sl- vzhledem k tomu, že máme jen dva dny, sloh nebude, bude mluvnice.

Čt- čítanka str. 30-35.

Ps- písanka str. 15.

Matematika

Procvičování nás. 7, začneme  8.

Prvouka

ČR- orientace v mapě, povrch, voda, opak.

 

Projekt

Středa – pátek  celoškolní projekt 100 let republiky.

Středa

Exkurze Ostrava- Vítkovice.

Sraz 7,30 v šatně. Děti si vezmou vhodné oblečení, svačinu.

Pokud si děti budou chtít něco zakoupit, je tam obchůdek se suvenýry a cukrárna.

Návrat mezi 12-13 hod.

Čtvrtek a pátek práce na projektu.

Děti budou mít psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky a lepidlo.

Tyto dva dny bude vyučování ukončeno v 11,20. hod.

 

V naší třídě se opět objevily vši, prosím o důkladnou kontrolu. Děkuji.

 

29.-30.10- Podzimní prázdniny.

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 15.10. do 19.10. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- opakování, nově stavba slova.

Sl- dokončení popisu- mapa pokladu.

Čt- čítanka str. 30-35.

Mimočítanková četba- Alena Kastnerová – O líné babičce.

Ps- písanka str. 10-11.

 

Matematika

Procvičování násobilky, slovní úlohy,  nově 7.

 

Prvouka

Naše vlast, povrch, sousední státy, státní symboly, vláda.

 

Projekt

Ve dnech 24. – 26. 10. proběhne celoškolní projekt ke stému výročí republiky.

My se budeme zabývat vznikem a historií Vítkovických železáren.

Proto pojedeme ve středu 24.10. do Ostravy-Vítkovic.

Prohlédneme si starou část s výkladem a půjdeme do U6.

Předběžná cena je 150 Kč. Vstup do U6  je 50 Kč+ doprava.

Děti si můžou vzít kapesné, je tam obchůdek se suvenýry.

Podrobnosti ještě upřesním.

 

Pokud mají děti materiály k tomuto tématu, můžou donést.

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 8.10. do 12.10. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Procvičení párových souhlásek,

slova protikladná, souznačná,

nadřazená, podřazená a souřadná.

Sl- popis- mapa pokladů.

Čt- čítanka str.- 25-29.

Ps- písanka str. 10-11.

 

Matematika

Násobení a dělení číslem 6, slovní úlohy.

 

Výtvarná výchova a  prac. činnosti

Během příštího týdne si děti donesou  přírodniny.

/kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, apod./.

Budeme vyrábět podzimní věnečky ze slámy.

Mašle a seno donesu.

 

Prvouka

Dopravní situace, jízdní kolo, výbava cyklisty.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Týdenní plán od 1.10. do 5.10.2018

Pondělí

Ředitelské volno.

Učivo

Český jazyk

Ml- psaní souhlásek na konci a uvnitř slov.

Ps- písanka str. 8-9.

Čt- čítanka str. 19-24.

 

Matematika

Opakování násobilky do 5, nově 6.

 

Prvouka

Dopravní situace, jízdní kolo, výbava cyklisty.

 

Přeji hezký den. Hol.

Doplnění plánu

Čtvrtek

Pokud bude přát počasí projekt „Cestou necestou„- výuka náboženství se ruší.

Za nepříznivého počasí se učíme podle rozvrhu, upřesním. Holubová

Týdenní plán od 24.9. do 27.9. 2018

 

Učivo

Český jazyk

Ml- psaní i,y, slova se skupinami dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě.

Ps- písanka str. 6-7.

Čt- čítanka str. 14-17.

Sloh nebude, bude mluvnice.

 

Matematika

Opakování násobení do 5.

 

Prvouka

Naše obec, historie, okolí, poloha.

 

Vybírám 300 Kč na Radu rodičů, pracovní sešity 295 Kč.

 

Třídní schůzky

V úterý společné třídní schůzky v 15.30 hod. v naší třídě.

 

Čtvrtek

Projekt „Cestou necestou„. Děti si vezmou vhodné oblečení do terénu podle počasí, svačinu.

Výuka bude ukončena v 11.20 hod. Výuku náboženství upřesním.

 

Pátek

Státní svátek

 

Pondělí 1.10.

Volno ředitelky školy.

Přeji hezký den, Hol.

Doplnění plánu 18.9.

 

Pracovní sešity

Po obdržení faktury za pracovní sešity budu vybírat:

Prvouka- 45 Kč

Písanky – 30Kč

Mat. min. 40Kč

Ang. jaz.- 180 Kč

Celkem 295 Kč

 

Třídní schůzky

Doplňuji plán o pozvánku na společné třídní schůzky.

Budou se konat 25.9. v 15.30 v naší třídě 3.A.

 

Stará škola

Na páteční návštěvě Staré školy si děti můžou zakoupit drobné upomínkové předměty.

Pokud mají zájem, vezmou si malé kapesné.

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 17.9. do do 21.9. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- opakování abecedy, psaní u, ů, ú.

Sl- vyprávění.

Čt- čítanka str.8-13.

Ps- písanka str. 4-5.

 

Matematika

Početní operace sčítání a odčítání do sta, slovní úlohy ,

začneme opakovat násobilku do 5.

 

Prvouka

Opakování domov, škola, rodina.

 

V rámci učiva prvouky půjdeme v pátek první dvě vyučovací hodiny  do Staré školy.

Vstupné 10 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

Týdenní plán od 10.9. do 14.9. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- opakování –  věta, slovo, slabika, hláska, abeceda.

Sl- vzpomínky na prázdniny.

Čt- čítanka str. 3-7.

Ps- písanka str. 2-3.

 

Matematika

Zápis a čtení čísel, početní operace sčítání a odčítání do sta.

Geometrie bude vždy ve čtvrtek. Děti budou mít velký nelinkovaný sešit, dvě pravítka,

/jedno pravítko s ryskou/, ostrouhané tužky a kružítko.

 

Prvouka

opakování učiva jsem školák, dny v týdnu, ve škole, domov.

 

Náboženství

Výuka náboženství bude probíhat každý čtvrtek 6. vyuč. hodinu.

 

Rozvrh

Děti dostaly stálý  rozvrh hodin.

V pondělí budeme mít první vyuč. hodinu sloh, pátou čtení, psaní.

Úterý první hodina mluvnice, třetí čtení.

Středa mluvnice.

Čtvrtek mluvnice a v matematice geometrie.

Pátek první hodina mluvnice, pátá hodina čtení, psaní.

 

Sešity

Omlouvám se za zmatek se sešity. Došlo k chybě ze strany dodavatele,

děti dostaly ještě dva nelinkované sešity.

 

Rada rodičů

Vybírám na tento školní rok 300 Kč na Radu rodičů.

Platí pouze nejstarší ze sourozenců ve škole.

 

Fyzikální a chemické pokusy

12.9. ve středu akce  Fyzikální a chemické pokusy.

Budu vybírat 40 Kč.

 

Přeji hezký den. Hol.

 

 

Doplnění plánu

Dobrý  den.

Dětem jsem rozdala pracovní sešity do prvouky, písanku 1 a matematické minutovky 1.

Druhé díly rozdám po dopsání. Cena po  obdržení faktury.

Sešity

Do Čj budeme potřebovat 512 – zatím 4 /mluvnice, dú, diktáty a sloh/.

Do Ma 513 – zatím 3 – /školní, dú a prověrky/.

510 – malý nelinkovaný – zatím 2- /čtení, prvouka/.

Geometrie 420 – velký, nelinkovaný.

Prosím do nelinkovaných sešitů lenochy.

Sešity nenadepisujte, pouze donést obalené do daných předmětů.

 

Rozvrh čtvrtek, pátek

čtvrtek -Čj , Ma, Hv, Aj

pátek – Ma, Čj, Tv, Čj- /čtení, psaní/

Děti si donesou do českého jazyka učebnici a sešity 513 na nadepsání, do matematiky učebnici, matematické minutovky a sešity 512 na nadepsání.  V pátek do čtení čítanku a písanku.

Aj učebnice a malý linkovaný sešit 513

Hv – malý nelinkovaný sešit 510.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966