Hana.Ulcakova

Český jazyk – 15. – 19. 10.

Ml – opozita,  opakování synonym  a opozit( str. 12)

– procvičování – nauka o slově ( str. 17 – 19)

Domácí úkol: sešit č. 2 –  str. 17, cv. 2

ČT – Pohádka

– Maxipes Fík v pohádkové zemi

Domácí úkol: přečíst si texty na str. 18. a 19. – do pondělí 22. 10.

19.10. bude místo jazyka českého HV a M.  Náhrady hodin jazyka českého proběhnou v příštím týdnu.

Český jazyk – 8. 10. – 12. 10.

Ml –  slovo – str. 7, slova jednoznačná a mnohoznačná( str. 8 – 10), slovní druhy, synonyma a opozita( str. 11 – 12)

Sl – Kouzelná slůvka( prosím, děkuji)

– Můj mazlíček ( pracovní list)

ČT – Čtvrtek a škola

– Září

 

 

Jazyk český – 2. – 5. 10.

Ml  Slovní druhy – práce s kartičkami
Vlastní jména, číslovky – str. 6
Slova spisovná a nespisovná – str. 7
ČT Toho kluka už se nezbavíme-práce s textem – dočíst doma
Dú – str. 6, cv. 15 – vypiš vlastní názvy měst, vesnic a států

–  str. 6, cv. 16 – ke každému slovu vymysli jedno vlastní jméno a napiš ho – pozor na psaní velkých písmen

Český jazyk – úterý

Sešit č. 2: Domácí úkol –  str.4, cv. 7a

Přineste si svou oblíbenou  hračku, nejlépe plyšovou ( pokud není příliš velká).

Český jazyk – pondělí

Sešit č. 1 – udělat opravu cv. 9, str.4 – poze ti žáci, kteří mají opravu předepsanou.

Sešit Čtení – dokončit práci z dnešní hodiny( odpověď na otázku „Co bych se rád(a) tento rok naučil(a)“ a obrázek naší školy. V tomto sešitě musí být lenoch!

 

Příští týden 24. 9.  – 27. 9.  budeme:

  •  procvičovat párové souhlásky, podstatná a přídavná  jména
  • ve slohu se zamyslíme nad  oblíbenou hračkou

Český jazyk – čtvrtek

Sešit č. 1 – dopiš cvičení 8/a na str. 4( 4 věty – přísloví)
Obal všechny sešity a učebnice.

523 – Český jazyk  1

Český jazyk   2

Prověrky

Sloh

520 –  Čtení (nezapomeň na lenoch)

Jazyk český( mluvnice) – úterý

Zítra budeme potřebovat učebnici Jazyk český a sešity (č. 523 – 4 kusy  a  č. 520 – 1 kus + lenoch)

Vždy s sebou noste: nůžky, lepidlo, pastelky, pravítko.

Budeme opakovat učivo z minulého školního roku.

Pro deváťáky – 29. 6.

Milí deváťáci, chlapci a děvčata,

v tom pátečním slavnostním dni, který byl nabit spoustou zážitků, emocí a vzájemného vyměňování informací, jsem vám nestihla( ale i zapomněla) poděkovat za krásný dárek, který jsem od vás dostala – DIVADLO!

O této divadelní hře toho vím celkem dost, vždy jsem ji chtěla vidět, je to prý velká „sranda“, a proto jsem nadšená, že ji můžu shlédnout právě díky vám. Proto vám aspoň píšu – snad si to ještě přečtete.

MÓÓC děkuji a přeji vám supr prázdniny. Mějte se krásně. Hana Ulčáková

Závěrečné práce žáků 9. třídy

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

21.6. 2018  patřilo celé dopoledne žákům 9. třídy. Byl před nimi nelehký úkol – před komisí( Mgr. Hana Ulčáková, Mgr. Iva Hrušková, Mgr. Eva Kvapilová) obhájit své závěrečné práce, na nichž intenzivně pracovali  po skončení přijímacího řízení na střední školy.

Svých obhajob se zhostili velmi dobře, byli vzorně připraveni, skvěle prezentovali své práce. Za celkový postoj ke zpracování písemné práce i k následné prezentaci všem uděluji velkou pochvalu.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o dodatečném přijetí najdete zde: Dodatečné přijetí MŠ

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966