Hana.Ulcakova

Informace – Čtenářský klub

V pátek 21. 12. 2018 se nekoná Čtenářský klub. Příští setkání proběhne po vánočních svátcích dne 4. 1. 2019 v obvyklou hodinu.

Český jazyk – 17. 12. – 21. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po z, souhrnné  procvičování vyjmenovaných slov

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 48, cv. 5a – čtvrtek

Čt ( Sl)  – referáty z přečtených knih
– Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí ( Z. Svěrák)
– Hoj, ty Štědrý večere ( K. J. Erben)

Domácí úkol – dočíst text článku v čítance  Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí.

!Dobrovolný DÚ ( malá jednička) – vyhledej informace o Zdeňku Svěrákovi  – scenárista a herec!

Český jazyk – 10. 12. – 14. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po M, P, S, V

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 38, cv. 1 – úterý.

Sl –  email, SMS, telefonování
Čt – Já Baryk a můj bažant ( F. Nepil), bajka, Slunce a severák (P. Šrut), J. Seifert

Co má váhu – str. 56 -57 – čtení na známky.

Moje kniha – povídání o přečtené knize – od 17.12. ( knihu přineste na ukázku s sebou do školy).

Český jazyk 3. – 7. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po B, L, M

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 32, cv. 12 – čtvrtek

ČT – Výlet do Čech( F. Nechvátal), Drak na brněnské radnici (O. Sirovátka), pověst, Co má váhu

(L. Eisenschimlová)

DÚ – dokonči práci z hodiny čtení: opiš otázku, v textu vyhledej odpověď a tu pak napiš.

Otázky k článku O podivných adresách str. 48-51

  1. Ve kterém městě se odehrává děj?
  2. Proč se dřív domy zdobily znamením?
  3. Jak se nazýval dům, ve kterém bydlel Jan Neruda?
  4. Vypiš jména alespoň čtyř domů.
  5. Nakresli některé z domovních znamení.

w odehrává dě11

Pátek – možnost začít navštěvovat Čtenářský klub.

Informace – nabídka odpolední aktivity pro žáky

Od 7. prosince 2018 do dubna 2019 každý pátek od 12,15 do 13,45 hod. mají žáci možnost navštěvovat Čtenářský klub, který je realizován v rámci dotačního projektu „Společně ve škole v Kozlovicích“.

Pro žáky je návštěva klubu bezplatná.

Páteční termín lze po domluvě se žáky změnit!

Klub bude probíhat pravidelně v odpoledních hodinách jednou týdně 90 minut po dobu pěti měsíců. Žáci budou zábavnou formou pracovat s texty různých vhodných knih a nejrůznějšími společenskými hrami. Součástí budou i návštěvy knihovny.

Návštěva klubu je pro žáky v případě přihlášení povinná.

Přihlásit se můžete u Mgr. Hany Ulčákové, která klub povede.

 

Český jazyk 26. 11. – 30. 11.

Ml – Procvičování skupin bje/bě, vě/vje, mě/mně…, vyjmenovaná slova po B, L

Domácí úkol – sešit č. 2, str.28, cv. 4 a, b – čtvrtek
Sl –  Poznáváme svět ( zpráva z výletu)
ČT – Fimfárum
–   Domov ( J. Žáček), přísloví, rčení, O podivných adresách ( I. Borská)

Od 17. 12. –  „Kniha, kterou jsem přečetl/a“.

Český jazyk – 19. 11. – 22. 11.

Ml – procvičování skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně – str. 26 – 27
– procvičování vyjmenovaných slov po b – str.  30 – 32

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 26, cv. 4 d
Čt – Kamarádi – str. 41 ( pohádku dočíst za dom. úkol)

Fimfárum – Jan Werich

Dobrovolný úkol – ve čtvrtek donést knihu Fimfárum ( pokud ji žáci mají doma) do školy.

Upozornění

V pátek 23. 11.  nebudou mít žáci český jazyk – místo něho mají hudební výchovu a matematiku.

Český jazyk – 12. 11. – 16. 11.

Ml – procvičování  – skupiny bě /bje, pě, vě  /vje, mě /mně

Domácí úkol – sešit č. 2 – str. 24, cv. 1 b

Sl – vypravování, osnova, Byl jednou jeden král…( vlastní pohádka)

Čt – O bezohledném slonovi, O Kateřince a tlustém červeném svetru, Čísla v pohádkách

Dobrovolný úkol – čítanka str. 39 – úkol č. 3 – Zjisti, co je to „alpská protěž“, nakresli ji ( NA PAPÍR).

(Splnění dobrovolného úkolu – vždy malá jednička!)

Český jazyk – k procvičování

Obohacování slovní zásoby – procvičuj zde:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=7&subject=&search1=03.+Tvo%C5%99en%C3%AD+slov#selid

Český jazyk – 5. 11. – 9. 11.

Ml  – předpony, předložky bez, od, nad, pod, před – str. 22 – 23
– skupiny bě/bje,pě, vě/vje, mě/mně – str. 24 – 26

Domácí úkol – sešit č. 2 –  str. 23,  cv. 2

Sl   – osnova vypravování, Byl jednou jeden král…vypravování
Čt     Pohádky:  O ořechovém lese,  Byl jednou jeden král

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966