Hana.Ulcakova

Český jazyk 18. 3. – 22. 3.

Ml – slovní druhy – procvičování
– procvičování podstatná jména ( pád, číslo, rod, vzor)

Domácí úkol – doplňování chybějících písmen – pracovní list (zakroužkovaná cvičení) 

Sl – dopis

Čt – Babička drsňačka – souvislá četba, práce s textem
– pověst, texty čítanka str. 98 -107

Český jazyk

Ve čtvrtek 14. 3. budete potřebovat pastelky – 7 barev.

Probírané učivo o větě dvojčlenné, jednočlenné a větném ekvivalentu procvičujte zde:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=7&subject=&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt#selid

 

 

Český jazyk 11. 3. – 15. 3.

Ml – skloňování podstatných jmen
– opakování – předložky a předpony, skupiny bě/bje, pě, vě/ vje…
– slovní druhy

Domácí úkol – pracovní list – sloupec 2. z obou stran

Sl – popis pohádkové postavy

Čt – Babička drsňačka – ČD – práce s textem
– Čítanka  – Mamuti( E. Štorch), Lidé v pravěku(G. Caseli)

 

Termíny konání klubu:

Čtenářský klub se bude konat v následujících termínech: 15. 3., 29. 3.  ( 12. 15 – 13. 45).

Český jazyk 4. 3. – 8. 3.

Ml – pád, číslo, rod, vzor podstatných jmen -procvičování
–  slovní druhy – opakování
–  stavba  slova – procvičování
– pranostiky

Domácí úkol – sešit č. 2 – str. 106, cv. 2
Sl  – popis spolužáka

Čt – Babička drsňačka – práce s textem, souvislé čtení
–  texty v čítance kapitola Člověk a čas, Otazníky detektiva Štiky

Domácí úkol – dokonči úkol v sešitě čtení 

Termíny konání klubu:

Čtenářský klub se bude konat v následujících termínech:  8. 3. , 15. 3., 29. 3.  ( 12. 15 – 13. 45).

Čtenářský klub – termíny konání

Čtenářský klub se bude konat v následujících termínech:  27. 2. ( 12. 30 – 14. 00), 8. 3. , 15. 3., 29. 3.  ( 12. 15 – 13. 45).

Český jazyk 25. 2. – 1. 3.

Ml –  souhrnné procvičování podstatných jmen, PC – výukové  programy

Domácí úkol  – sešit č. 2, str. 67, cv. 2
Sl  – popis osoby, pravidla diskuze
Čt – Babička drsňačka – souvislé čtení, práce s textem
– čítanka  – texty z kapitoly Člověk a čas

Český jazyk 11. 2. – 14. 2.

Ml – stavba slova – opakování
–  podstatná jména – procvičování  pád, číslo, rod, vzor

Domácí úkol – sešit. č. 2, str. 65, cv. 2 – vypiš podstatná jména rodu mužského a urči jejich vzory
Sl – popis osoby, prostředí
Čt – Babička drsňačka – souvislé čtení, práce s textem
– čítanka  -Dějiny( J. Žáček), Byl rodič a měl děcko( Z. Svěrák), Člověk z doby před milionem let( M. Švandrlík)

V pátek 15. 2. nebude jazyk český, místo něho  mají žáci HV a PČ, hodiny budou nahrazeny v pondělí 11 .2.  a v úterý 12. 2.

Čtenářský klub

V pátek 15. 2. se nekoná, další setkání proběhne ve středu 27 .2.  ve 12. 30. hod ( ukončení 14. 00 hod).

Český jazyk 4. 2. – 8. 2.

Ml –  skloňování podstatných jmen rod střední a ženský – procvičování
–  vyjmenovaná slova – opakování
–  podstatná jména rod mužský – vzory

Domácí úkol – sešit č. 2 – str. 105 – cv. 1 a 2 (v části únor) 
Čt – Babička drsňačka – souvislé čtení, práce s textem, dokončení textu ( sloh)
–  Nové rošťárny Emila z Lonnebergy( A. Lindgrenová)
–  Drzosti a průšvihy( V. Budinský)

Český jazyk 31. 1. – čtvrtek

Máme spolu pouze jednu hodinu. Budeme mít čtení – potřebujete čítanku, sešit Čtení, nůžky, lepidlo, pastelky!

Český jazyk – čtvrtek 31. 1.

Budeme mít literaturu – potřebujete literární sešit, nůžky, lepidlo a PASTELKY!!!

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966