Eva.Kvapilova

Souznění

Zpěvačky a zpěváci ze školního pěveckého sboru a sborečku vystoupili na festivalu Souznění se svým vánočním pásmem.
Fotky

Organizace v předvánočním týdnu

Ve čtvrtek 21.12. 2017 jdeme na kulturní program divadla Slunečnice do sálu OÚ na vánoční show – vybírám 50,- Kč, v průběhu dne nás čekají společné hry s 5. B, přineste si své oblíbené deskové hry.
V pátek 22. 12. 2017 projet Komunikační technologie a já – projekt je zaměřený na možnosti, které člověku poskytuje internet, na jeho přínos pro člověka, ale zároveň na nebezpečí, která z používání různých komunikačních technologií plynou.
V průběhu dne budeme péct perníčky a zdobit, v poslední hodině vánoční besídka spojená s tombolou dárků.
Přineste si dáreček v hodnotě 50,-Kč a můžete přinést i ochutnávku cukroví.
Přeji všem krásný adventní čas.

Český jazyk

Procvičuj si poměry mezi větami v souvětí souřadném ZDE.
Budeme psát v pondělí prověrku.

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Vystoupení pěveckého sboru

Souznění – sobota 16. 12. 2017
Vystoupení velkého sboru před OÚ-venku
Sraz – u pódia před OÚ Kozlovice v 9,00hod. Vystupujeme v 9,15 hod.
Rodiče si zodpovídají za příchod a odchod svého dítěte.

Český jazyk

Procvičuj si pravopis vyjmenovaných slov po V – ZDE a ZDE.
V pondělí píšeme prověrku.

Varhanní koncert

Ve středu 13. 12. 2017 jsme se vánočně naladili varhanním koncertem v kostele svatého Michaela archanděla v Kozlovicích. Slovem nás provázel varhaník pan Martin Jakubík, zazněly skladby slavných českých mistrů. Sólovým zpěvem se nám přestavila paní Anna Sokolová.
V průběhu koncertu spolužákům zazpíval i náš školní pěvecký sbor.
Děkujeme Radě rodičů za pěkný kulturní zážitek.
Fotky

Anglický jazyk

Procvičujeme 6. lekci, nahlas procvičuj rozhovor v pracovním sešitě str. 29/cv. 4.
Můžeš si v pátek přinést fotky své rodiny.

Český jazyk

Procvičuj větu jednočlennou a dvojčlennou ZDE.

Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se v naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. – 9. ročníku.
Školního kola se zúčastnilo 20 žáků.

1. místo Adéla Krpcová
2. místo Marie Kurečková
3. místo Amálie Kozubíková, Tereza Pustková a Monika Žáčková

Do okresního kola, které se bude konat 29. 1. 2018 na Gymnáziu Frýdlant n. O.,
postupuje Adéla Krpcová z 9. A.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966