Eva.Kvapilova

Jarní prázdniny

Přejeme pěkné jarní prázdniny!

Loutnička 2019

Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže Loutnička.
Soutěžilo se ve zpěvu lidových písní a soutěže se zúčastnilo celkem 47 dětí z 1.- 9. třídy.
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v březnu 2019 obvodním kole ve Frýdku-Místku.

I. kategorie (1. tř.)
1. místo Lukáš Holub 1. B
2. místo Rozálie Strakošová 1. A
3. místo Jakub Biernacki 1. A

II. kategorie (2. -3. tř.)
1. místo Jiřina Fusková 2. A
2. místo Damián Pindel 3. A
3. místo Karolína Běčáková 2. A

III. kategorie (4. – 5. tř.)
1. místo Amálie Velká 4. A
2. místo Ema Tabachová 5. B
3. místo Barbora Krčová 5. A

IV. kategorie (6. – 7. tř.)
1. místo Hynek Pindel 6. B
2. místo Matěj Velký 6. B
3. místo Veronika Zemanová 6. A

IV. kategorie (8. – 9. tř.)
1. místo Matěj Sobek 9. A
2. místo Victoria Wesleyová, 9. A
3. místo Anna Šmiřáková 8. A

Fotky

Anglický jazyk

Domácí úkol – nakresli do sešitu svoji příšerku a napiš o ní 5 vět. Procvičuj 7. lekci ZDE. Podívej se na video ZDE.

Společenskovědní seminář

Odpolední vyučování – společenskovědní seminář – bude probíhat v bloku, bez přestávky. Vyučování se středu končí ve 14,15 hod.

Anglický jazyk

Procvičuj dny v týdnu ZDE a 7. lekci ZDE.

Český jazyk

Procvičuj slovesa ZDE a pravopis ZDE.

Český jazyk

Procvičuj druhy vedlejších vět ZDE a souvětí ZDE.

Anglický jazyk

Procvičuj dny v týdnu ZDE, časové údaje ZDE, čísla ZDE. Zazpívej si ZDE, podívej se na video ZDE.

Anglický jazyk

Procvičuj na opakovací test slovní zásobu 4. lekce ZDE, 5. lekce ZDE a ZDE, 6. lekce ZDE.

Sboreček

V pondělí 28. ledna 2019 není kroužek sboreček.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966