Eva.Kryskova

Týdenní plán 14. – 18.5.

Čj – slovní druhy, vlastní a místní jména, psaní velkých písmen. Opakování.

Ps – přepis říkanky, doplňování slov do vět.

Čt – Tři řemeslníci, Čím budu, Bob a Bobek.

M – násobení číslem 2 a 3, dělení číslem 2, dělení na stejné části. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky.

G – úsečky, měření rýsování.

Prv – luční květy, keře, hmyz.Na poli.

 

Focení tříd 16.5. – společná fotografie 20,- korun, skupinová 15,- korun.

18.5 – Sportovní den – sportovní oblečení, dobrou  a pevnou obuv, svačinu, pití.

Týdenní plán 7. – 11.5.

Čj – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky.

Ps – přepis textu, doplňování slov do vět.

M – násobení č.2, příprava a dělení č.2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, slovní úlohy.

Prv – Na louce – luční květy,keře,hmyz.

Pondělí 7.května – poslední bazén. V týdnu od 14.5. –  změna rozvrhu.

Úterý 8.května – Státní svátek.

 

Týdenní plán 30.- 4.5.

Od 2. do 4.5. proběhne celoškolní projekt ,, Tajemství lidského těla“

Děti si donesou publikace, ve kterých jsou zajímavosti o našem těle,dále informace z časopisů, encyklopedií…, pastelky,progresa,fixy,lepidlo, nůžky.

Čj – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky.

M – měření a vážení.

Pondělí 30.4. – bazén.

Úterý 1.5. – Státní svátek.

Týdenní plán 23. – 27.4.

Čj – slovní druhy – podstatná jména a slovesa.

Ps – opis a přepis slov a vět, práce s textem – doplňování vhodných slov do vět.

Čt – Dášenka se narodila, O mořské mateřské školce.

M – násobení číslem 2, násobky č.2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem přes desítku.

Prv – hospodářská zvířata, chov a jejich užitek.

Týdenní plán 16.-20.4.

Čj – slovní druhy – podstatná jména. Tento týden si napíšeme malý opakovací testík(psaní ú-ů,měkké-tvrdé souhlásky, spodoba, určování – druhy vět, doplňování slabik dě,tě….do slov).

Ps – přepis a opis vět.Přesmyčky. Diktát vět.

Čt – Malý přednosta stanice, Nespokojený vláček, Dášenka se narodila.

M – násobení č. 2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, počítáme se závorkami. Tento týden si napíšeme malý testík ( sčítání a odečítání do 100, počítání se závorkami, porovnávání čísel, slovní úlohy).

Prv – hospodářská zvířata, chov a jejich užitek.

Výtvarná výchova

Na čtvrtek 12.4. si doneste voskové pastely a temperové barvy.

Týdenní plán 9. – 13.4.

Čj – opakování slov se skupinou slabik dě, tě…..Slovní druhy – úvod – podstatná jména. Diktát vět.

Ps – přepis slov a vět, opis textu.

Čt – Metro pro krtky, Proč si krtek dělá kopeček, Semafor.

M – sčítání a odečítání do 100. Příprava na násobení.

G – úsečky.

Prv – ptáci a jejich hnízda.

9. a 10. 4. – se konají třídní schůzky.

Týdenní plán 3.- 6.4.

Čj – slova se skupinou slabik -dě, – tě, – ně, -bě, – pě, – vě, – mě.

Ps – opis a přepis textu, doplňování slov do vět.

Čt – Dvě andulky, O malých dětech, Broučkův první let.

M – sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, orientace v čase.

G – rýsování a měření úseček.

Prv- Jaro – rostliny a stromy na jaře.

Třídní schůzky

9. a 10. dubna 2018 se konají třídní schůzky .

Na třídní schůzky přijdou s rodiči i děti.

Zápis proveďte prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři.

Děkuji

Týdenní plán 26. – 30.3.

Čj – slova se skupinou slabik dě.tě,ně.

Ps – přepis textu.

Čt – Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.

M – sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky.

Prv – Velikonoce – tradice.

Pondělí – bazén – odchod ze šatny 7.25.

Velikonoční jarmark – začátek ve 14.00 hod.

Středa – Volno ředitelky školy.

Čtvrtek – Velikonoční prázdniny.

 

Týdenní plán 12. – 16.3.

Čj – psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slova, procvičování a opakování probraného učiva.

Ps – přepis – Kamarádi, Aktovka. Opis a přepis slov a vět. Diktát vět.

Čt – Zpívající domeček, Jak fazole rostla, V zahradě a na poli, Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.

M – sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, počítáme se závorkami, slovní úlohy, pyramidy.

G – rýsování úseček, přenášení úseček.

Prv – proměny přírody na jaře, počasí. V pondělí mají žáci možnost opravit si známku z testíku – hodiny.

V pátek – Matematický klokan – proběhne v 1. a 2. hodině.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966