Eva.Kryskova

Týdenní plán 19. – 23.2.

Čj – párové souhlásky uprostřed a na konci slova, opakování probraného učiva.

Ps – psací tvar písmen L,D,Ď. Opis a přepis slov a vět.

Čt – Které roční období je nejkrásnější,   Poslechněte,co se stalo,   Z deníku kocoura Modroočka.

M – sčítání a odečítání dvojciferných čísel, slovní úlohy, práce s peněžním modelem – nakupování.

Prv – kalendářní rok, minulost, přítomnost, budoucnost.

 

Barevná olympiáda od 19. – 23.2. – barvy oblečení podle barev olympijský kruhů

– pondělí modrá, úterý žlutá, středa černá, čtvrtek zelená, pátek červená.

Středa 21.2. Bruslení v Kopřivnici

  • jedou jen děti, které mají brusle,
  • děti si vezmou helmy, z důvodů bezpečnosti
  • žáci,kteří nejedou, jsou ve škole

Pátek 23.2. Dětský karneval – uskuteční se 2. a 3. vyuč.hodinu. Děti si donesou masky.

Pondělí 26.2. – Plavecký výcvik.

 

Týdenní plán 5.-9.2.

Čj – párové souhlásky uprostřed a na konci slova. Procvičování a opakování y – ý a i -í po tvrdých a měkkých souhláskách.

Čt – Pojďme si hrát, Kdo to ťuká, Bambulčino trápení.

Ps – psací tvar písmen s,š,S,Š.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10 – př. typu 25 + 20, 48 – 10… Počítáme se závorkami.

Prv- orientace v čase – žáci si donesou cvičné hodiny.

Od února platí nový rozvrh.

Od 26.2. budeme jezdit na plavecký výcvik.

Týdenní plán 29.-2.2.

Čj – opakování – psaní y-ý a i-í po tvrdých a měkkých souhláskách.

Čt – čtení ukázek z dětských knih z domácí knihovničky.

Ps – psací tvar písmen T,Ť,F.

M – sčítání  a odečítání dvojciferných čísel, počítání se závorkami.

Prv – člověk a jeho zdraví – potraviny a výživa. Opakování.

Od února – platí nový rozvrh – výuka plavání – od 26.února 2018.

Středa 31.1. – 4. vyuč. hodina – rozdání výpisu vysvědčení.

Čtvrtek 1.2. – Volno ředitelky školy.

Pátek 2.2. – pololetní prázdniny.

 

 

Pátek 26.1.

Máme hotovo :

Čj – PS – str. 41,43,44,45 a 47.

M – PS č.1. str.84 cv.1,2,3,4,5,6

str. 85 cv.1,2,3,4.

M – PS č.2. str.4,5.

Písanka – str. 31 a 32 – celá.

Týdenní plán 22. – 26.1.

Čj – psaní y-ý, i – í po měkkých a tvrdých souhláskách,psaní u,ú,ů.

Ps – psací tvar písmen R,Ř. Opis a přepis. Diktát.

Čt – čtení příběhů s bublinou, malované pohádky. Nad knihou pohádek, Máme doma plno knih,Pojďme si hrát.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, pyramidy, počítáme se závorkami.

G – rýsování přímek a úseček.

Prv – nemoc, úraz. Na středu si žáci donesou obvaz – praktická část – obvazování ruky, nohy…

Středa 31.1. –  rozdání výpisu vysvědčení ve 4.vyuč.hodině.

 

Čtvrtek 1.2. 2018 Volno ředitelky školy.

Pátek 2.2.2018 Pololetní prázdniny.

Plavecký výcvik – od 26.února budeme jezdit na bazén ve Frenštátě p.R.

 

Výtvarná výchova 18.1.

Doneste si vodové barvy a suché pastely.

Týdenní plán 15. – 19.1.

Čj – psaní y – ý, a i – í po měkkých a tvrdých souhláskách, doplňování písmen do slov.

Děti musí znát zpaměti rozdělení hlásek – samohlásky, dvojhlásky, souhlásky měkké, tvrdé a obojetné.

Ps – psací tvar písmen P,B. Diktát vět. Opis  apřepis slov a vět.

Čt – Sáňkování, O víle a pasáčkovi, O dvanácti měsíčkách.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, rozklad čísel.

Prv – lidské smysly, nemoc a úraz.

V úterý 16.1. – opakovací práce  z Čj – druhy vět, opozita, slova souznačná, slova nadřazená a podřazená, řazení slov podle abecedy, psaní u,ú,ů, dělení slov na slabiky….

Ve středu 17.1. – prv – testík – znalost částí lidského těla.

Čtvrtek 11.1.

Máme hotovo:

Čj – PS –  str.38 celá, str.39 cv 4.

M – PS –  str. 73 celá, str. 77 cv. 1,2,3,4,5, str. 85 cv.9.

Týdenní plán 8. – 12.1.

Čj – psaní y -ý po tvrdých souhláskách, žáci musí umět zpaměti dělení hlásek.

Některé děti potřebují procvičit psaní u,ú,ů ve slovech.

Ps – psací tvar písmen J, H,K. Diktát vět z učebnice str.52 cv.4.

Čt – Stopy ve sněhu, Říkadla, Bajka, O hloupém Honzovi.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, počítáme se závorkami, měření – metr.

Prv – Člověk a jeho zdraví – určování jednotlivých částí těla, lidské smysly.

V Čj a M – budeme psát opakovací práci z probraného učiva.

Týdenní plán 3. – 5.1.2018

Čj – opakujeme s Bonifácem.

Ps – psaní G,I,J, opis a přepis slov a vět.

Čt – čtení z knih od Ježíška. Tři králové, Šťastný Nový rok.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, sčítání dvou a více sčítanců, slovní úlohy.

Prv – Nový rok. Životní projevy živočichů v přírodě v zimě.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966