Eva.Kryskova

Týdenní plán 21. – 25.1.

Čj – vyvození Š,š. Rozvoj slovní zásoby, vlastní jména, práce se skládací abecedou.

Čt – čtení textu tiskacím a psacím písmem, vyhledávání v textu – co děti dělají.

Ps – psaní písmen U,n,N. Procvičování psaní slabik, slov a jednoduchých vět.

M – sčítání a odečítání do 10. slovní úlohy, porovnávání.

Prv – ptáci v zimě.

Týdenní plán 14. – 18.1.

Čj – vyvození písmene K,k. Práce se skládací abecedou. Tvoření vět s danými slovy.

Čt – procvičování čtení, čtení slov s předložkou, textu psaného psacím písmem. Vyhledávání rýmů.

Ps – psací tvar písmene P,y. Opis a přepis písmen, slabik, slov. Diktát.

M – psaní č. 10. Sčítání a odečítání do 10.Rozklad a porovnávání čísel. Slovní úlohy.

Prv – péče člověka o zimní přírodu.

Středa 9.1.

Máme hotovo :

Písanka – str. 7,8 – celá.

Matematika – str.21 – celá, str.22 cv.1.

Slabikář – str.30,31 – celá.

Máme hotovo :

Písanka – str. 6 – celá, str. 7 – tři řádky.

Matematika – str. 19 – celá, str.20 – celá, str. 21 cv.1,2.

Slabikář – str. 28,29 – celá, str. 30 – Sova.

Týdenní plán 7. – 11.1.

Čj – vyvození písmene D,d. Práce se skládací abecedou.Dělení slov v textu, vkládání vhodných slov do vět.

Čt – čtení slov s otevřenou a uzavřenou slabikou, procvičování hlasitého a plynulého čtení.

M – sčítání a odečítání do 9, malované slovní úlohy, sčítání dvou a více sčítanců, porovnávání čísel.

Prv – zimní sporty, práce a volný čas.

Záměna obuvi

Minulý týden došlo u dvou dětí k záměně botů. Prohlédněte doma obuv, ve které chodí děti do školy .  Děkuji

Plán 3. – 4. 1. 2019

Čj – práce se skládací abecedou, vyhledávání písmen, slabik a slov v textu.

Čt – čtení ze Slabikáře. Děti si donesou knihy, které dostaly pod stromeček.

Ps – procvičování psaní probraných písmen.

M – sčítání a odečítání, malované slovní úlohy.

 

V roce 2019 přeji Všem hodně zdraví, štěstí, pohody a pracovních úspěchů. Kryšková

 

Týdenní plán 17. – 21.12.

Čj – vyvození hlásky a písmene Z,z. Práce se skládací abecedou, hledání odpovědi na otázky, čtení probraných písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Vyhledávání v textu – písmen, jmen…

Ps – psací tvar písmene t. Psaní probraných písmen, slabik, a jednoduchých slov. Diktát.

M – psaní čísla 9. Sčítání do 9, rozklad čísel, porovnávání. Slovní úlohy.

Prv- vánoční tradice, příprava na Vánoce, Nový rok.

Pátek 21.12. – si žáci donesou pár kousků cukroví na zpříjemnění posledního dne před Vánocemi. Přinesou si také deskové hry(Člověče,nezlob se!…), nebo karty(Černý Petr, Kvarteto…).

Vánoční dílny 12.12.2018

Středeční dopoledne žáci prvních tříd strávili velmi příjemně. V tento den nezůstali ve třídách, ale vyjeli do Frýdku – Místku  SVČ KLÍČ. Celé dopoledne vytvářeli drobnosti s vánoční tematikou, např. malovali baňky, podložku pod hrníček, vitráže do oken apod. Doma svými výtvory určitě  udělali velikou radost. Všem se velmi dařilo. Při práci se děti k sobě chovaly pěkně, vzájemně si pomáhaly.

Pondělí 10.12.

Máme hotovo:

Písanka – dopsat str.22,23,24.

Matematika – str. 11 – celá, str. 12 cv.1,2,3,4.5.

Slabikář – str.14 a 15 – celá + úkoly.Str. 16 – vybarvit obrázek, přečíst slova s předložkou, věty.

Týdenní plán 10. – 14.12.

Čj – vyvození hlásky a písmene N,n,V,v. Domýšlení slov podle obrázkové nápovědy, práce se skládací abecedou, tvoření vět s danými slovy.

Čt – čtení probraných písmen v tiskacím a psacím tvaru, čtení slabik, slov a jednoduchých vět, procvičování hlasitého a plynulého čtení.

Ps – psací tvar písmene O,o,ó, opis a přepis slabik….

M – sčítání a odečítání do 8, sčítání dvou a více sčítanců, porovnávání čísel, rozklad čísel, malované slovní úlohy.

Prv – Zima –  lidé a čas- blíží se Vánoce, vánoční zvyky a tradice, pracovní  dny a dny volna.

Vánoční dílny KLÍČ Frýdek – Místek

Ve středu 12. 12. 2018 pojedou žáci prvních tříd do Frýdku – Místku (SVČ Klíč). Celé dopoledne budou tvořit vánoční dekorace. Na tuto akci přispívá Rada rodičů 100 Kč na každého žáka.  Odjezd od školy bude v  7. 35 hodin (nutný včasný příchod), předpokládaný návrat ve 12. 00 hodin.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966