Eva.Kryskova

Týdenní plán 25 – 29.6.

V pondělí 25.6. –  z technických důvodů odpadá návštěva výstavy ve Frenštátě. Budeme ve škole, žáci si vezmou s sebou pouzdro, vyčistěné a opravené učebnice.

Úterý 26.6. –  žáci donesou učebnice – Čj, Prv a Čít.

Konec výuky je v 11.20 hod.

Středa a čtvrtek – výměna učebnic, třídnické práce.

Pátek 29.6. – slavnostní zakončení školního roku, konec kolem 9.30 hod.

Týdenní plán 18. – 22.6.

Čj – opakování učiva 2.ročníku.

Ps – opis a přepis textu.

Čt – čtení z dětských časopisů.

M – opakování učiva z 2.ročníku.

Prv – proměny přírody v létě, léto u vody a v lese.

Učebnice :

Žáci si tento týden prohlédnou a opraví poškozené učebnice, provedou vyčistění učebnic.

 

Výlet na Javorník

Středa 20.6. Sraz v šatně ve škole v 7.30.  Předpokládaný návrat v 14.15 hod.

Pátek 22. 6. Ekologický den v Kovářovém lese.

Úterý 25.6. – Zdravá pětka – program zaměřený na zásady zdravého stravování.

27.-28.6. – výměna učebnic a třídnické práce.

29.6. Slavnostní zakončení školního roku.

Školní výlet

Výlet překládám na příští týden od 18.6., den bude upřesněn, je to z důvodu špatné předpovědi počasí.

Děkuji za pochopení

Kryšková

Týdenní plán 11. – 15.6.

Čj – opakování učiva – psaní u-ú-ů, psaní i-í, y-ý., práce s abecedou.

Ps – přepis textu, doplňování slov do vět.

Čt – čtení knih z domácí knihovničky, z dětských časopisů.

M – násobení a dělení č. 2,3,4,5. Slovní úlohy. Počítáme se závorkami. Sčítání a odečítání do 100.

G – tělesa – kvádr, krychle, koule, jehlan, kužel.

Prv- U vody a ve vodě – rostliny a živočichové.

Na sešity na příští školní rok vybíráme 377,- ,ještě nezaplatily všechny děti.

Plánovaný výlet – úterý 12.6. nebo 13.6. – podle počasí, pokud bude pršet, budou bouřky – přesuneme jej na příští týden. Podrobné informace dostaly děti ve škole v pátek.

 

Výtvarná výchova

Doneste si : černou tuš, barvy na sklo.

Týdenní plán 4.-8.6.

Čj – opakování učiva – druhy vět, hlásky znělé a neznělé, abeceda….

Ps – přepis vět, doplňování vhodných slov do vět, tvoření vět s danými slovy.

Čt – donést si knihy z domácí knihovny.

M – násobení a dělení č.2,3,4,5. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, pyramidy, magické čtverce, slovní úlohy.

Prv – V lese, lesní byliny, houby.

Vybírám 377,- na sešity a výkresy pro příští školní rok. Někteří žáci již zaplatili.Děkuji.

Śkolní výlet proběhne podle počasí v příštím týdnu, jdeme na Javorník. Informace dostanou děti ve škole během týdne.

Týdenní plán 28. 1.6.

Čj – procvičování a opakování učiva z 2.roč.

Ps – přepis říkanky, rébusy, hádanky.

Čt –Léto, Červen, Jak Maková panenka potkala Emanuela.

M –  násobení a dělení č.2 a 3, násobení č.4. Sčítání a odečítání do 100.

Prv – V lese, u lesa. Živočichové v lese.

Úterý 29.5. – Kino ke Dni dětí – film ,,COCO“. Vstupné 40,-. Dopravu hradí RR se školou. Sraz ve třídě, po návratu probíhá výuka podle rozvrhu.

Ve třídě se nám objevily vši. Proveďte u svého dítěte preventivní ošetření vlasů speciálními prostředky.

Máme hotovo:

M – PS – str.54 celá.

Písanka – str. 32 celá.

Čtvrtek 24.5.

Máme hotovo :

Čj –  PS – str.35 celá.

M – PS – str. 52 celá, str. 53 cv.5,7,8,9.

Písanka – str. 28 – rébusy, str. slova na tužce rozdělit a napsat, str. 38 – křížovka.

Výtvarná výchova

Doneste si – temperové barvy a barvy na sklo.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966