Eva.Kryskova

Středa 17.10.

Máme hotovo :

ŽA – PS – str. 14 celá.

Matematika – str. 20 celá, str. 21 – dva řádky č.5.

Čt – čteme slabiky s písmenkem S( práce se skládací abecedou).

Týdenní plán 15. – 19.10.

Čj – vyvození hlásky a písmene I,i, M,m. Čtení probraných písmen, čtení slabik. Vyhledávání písmen, slabik. Práce se skládací abecedou.

Ps – procvičování psaní prvků písmen – píšeme ostrou tužkou číslo 2.

M – sčítání a odečítání do 5 s pomocí názoru, rozklad čísel, porovnávání souborů a čísel, malované slovní úlohy.

Prv- ovoce a zelenina na podzim, nářadí a nástroje do zahrady.

Děti každý den doma čtou – trénují hlasité čtení, psaní – pokud některé tvary čísel a prvků písmen nejdou, žáci doma potrénují.

Ve čtvrtek 18.10. – preventivní program ,,Vztahy v kolektivu třídy“ – vstupné 40,-. Výuka probíhá podle rozvrhu.

Pondělí 8.10.

Pro nemocné – máme hotovo:

Fialový sešit – str. 27 a 28 celá, str. 29 první čtyři řádky (od zajíčka).

ŽA – PS – str. 8 celá, str. 9 cv.1.

M – PS – str.14 celá, str. 15 – obtáhnout růžové příklady a vypočítat, u dominových kartiček dokreslit počet teček (černě napsané příklady a dvě slovní úlohy dole ještě nemáme).

 

Týdenní plán 8. – 12.10.

Čj – vyvození hlásky a písmene E,e. Čtení probraných písmen, čtení slabik. Vyhledávání písmen  v textu. Rytmizace slov.

Ps – kresebné cviky, prvky písmen  – procvičování psaní prvků.

M – psaní čísel 4 a 5. Vztahy o více, méně, stejně. Postřehování počtu předmětů, sčítání a odečítání do 5. Slovní úlohy. Rozklad čísel.

Prv – Podzim – život v přírodě, podzim v parku a v lese.

Pohybové hry

V úterý 2.10. začínají Pohybové hry od 12.30 do 13.15 hod.

Týdenní plán 2. – 5.10.

Čj- vyvození hlásky a písmene A,a. Čtení probraných písmen. Vyhledávání daných písmen v textu, obtahování písmen.

Ps – přípravné psací cviky, prvky písmen – horní zátrh, horní zátrh nad linkou, dolní zátrh…

M – psaní čísla 2,3, porovnávání souborů předmětů a čísel, postřehování do 5. Jednoduché slovní úlohy.

Prv – podzim – pozorování změn přírody.

V úterý 2.10. začínají Pohybové hry – od 12.30 do 13.15 hod.

 

Týdenní plán 24. – 28.9.

Čj – vyvození hlásky a písmene U,u,ů,ú.  Vyhledávání daných písmen v textu, dokreslování písmen, skládání tvarů písmen, práce se skládací abecedou.

Čt – čtení probraných písmen  O,S,B.

Ps – cviky na uvolnění ruky a zápěstí – list, kapka, šikmá čára, psaní čar přes linku….

M – nácvik psaní čísel 0,1,2. Psaní +, – a =. Porovnávání souborů a čísel, číselná osa.

Prv – podzim, význam st.svátku.

Příspěvek Radě rodičů činí 300,- (platí nejstarší dítě v rodině).

Pracovní sešity 280,-.

Úterý 25.9. – Třídní schůzky v 1.B. Začátek v 15.30.

Čtvrtek 27.9. – Projekt ,,Cestou necestou“ – plnění různých úkolů v přírodě – koná se jen za pěkného počasí.

Pátek 28.9.  Státní svátek.

Pondělí 1.10. – Volno ředitelky školy

 

Pátek 21.9.

Pro nemocné – máme hotovo :

ŽA – PS – str.4 a 5 – celá.

Fialový sešit – str. 11 a 12 – celá( od zajíčka).

M – PS – str. 11 a 12 – celá.

Čt – čteme probraná písmena – O,o,S,s,B,b( B čteme výbušně s bouchnutím do stolu), tvary písmen čteme jak tiskacím, tak psacím písmem.

Středa 19.9.

Máme hotovo:

Matematika – PS – str. 9,10,11 – celé.

Na str.12 –  Správné číslo…,Přečti čísla…,Doplň počet puntíků místo čísel.

Fialový sešit – zajíček – str. 6,7,8,9,10,11.

 

 

Týdenní plán 17. – 21.9.

Čj – vyvození hlásky a písmene B,b. Čtení písmen O,o,S,s,B,b. Určování počtu slabik ve slovech, vyhledávání daných písmen v textu, obtahování a dokreslování písmen.

Ps – kresebné cviky – dolní a horní oblouk, vodorovné čáry, volně psaná vlnovka, hadovka různé velikosti.

M – počet 0 – 5, počítání po jedné, rozklady čísel, čtení čísel, postřehování počtu do 5. Znaménka + a -.

Prv – Jsem školák – společenské chování ve škole, pracovní a odpočinkové návyky, úklid pracovního místa.

Ve čtvrtek 20.9.- výukový program Zásady slušného chování (35 Kč).

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966