Eliska.Mickova

Plán činností 21. – 25. 5.2018

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku. Opakování- druhy vět.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky. Čtení knihy: Já Baryk.

M:      Násobky 3.  Jednotky hmotnosti a objemu. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Geometrie- trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník. Opakování (na známku).

PRV: V lese a u lesa. Stromy jehličnaté, listnaté a keře.

AJ: Lesson 5: Numbers 1 -10, Do you like …? (apples, orangees, pears, bananas).

Informace pro rodiče:

29. 5. – KINO ke Dni dětí pro žáky 1.-4. ročníku. Film ,,Coco“. Vstupné 40 Kč, dopravu hradí RR společně se školou.

1.6. Školní výlet. Vybíráme 250 Kč. Děkuji.

Omlouvám se za mylnou informaci ohledně focení. Focení proběhne ve středu 16.5. Při psaní týdenního plánu došlo k překlepu. Děkuji za pochopení.

Přejeme všem maminkám krásný svátek:)

Další fotky zde: https://eliskamickova.rajce.idnes.cz/

 

 

 

 

 

Plán činností 14. -18. 5. 2018

ČJ:   Opakování. Vlastní a místní jména. Řazení slov dle abecedy – opakování.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky. Sl. hříčky, hádanky. Dětské časopisy.

M:     Dělení po částech. Násobky 3.  Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Geometrie- opakování (na známku).

PRV: Na poli. Užitkové rostliny.

AJ: 5: Play I like cheese. Make the food cards. Sing with the food cards.

Informace pro rodiče:

15.5. – focení tříd. Cena fotografií je 20 Kč – společná a 15 Kč- skupinová.

18.5. se koná ,,Sportovní den“ pro žáky 1.-3. třídy. Děti si donesou svačinu, pití a vhodné sportovní oblečení. Děkuji.

 

Všem přeji krásný víkend:)

 

 

 

Plán činností 7.-11. 5.2018

Pondělí 7.5. – poslední bazén

Úterý 8.5. – St. svátek

 

ČJ:   Psaní velkých písmen. Vlastní a místní jména. Řazení slov dle abecedy – na známku.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky. Přesmyčky.

M:     Dělení na stejné části. Dělení dvěma. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Geometrie- opakování (na známku).

PRV: Na louce. Luční květy, keře a hmyz.

AJ: 5: The enormous sandwich.  . Listen to the story.  Make the card.

 

Přeji hezký víkend:)

 

 

 

 

 

Projekt

2. – 4.5. 2018 se uskuteční celoškolní projekt ,,Tajemství lidského těla“.  Děti si donesou zajímavosti o lidském těle (článek, brožura, internet,…). Dále si na tyto dny nosí fixy, pastelky, lepidlo i nůžky.

V těchto dnech je výuka ukončena v 11.20 hod.

Plán činností 30.4.-4.5.2018

Pondělí 30.4. – bazén

Úterý 1.5. – St. svátek

2. – 4.5. 2018 se uskuteční celoškolní projekt ,,Tajemství lidského těla“.  Děti si donesou zajímavosti o lidském těle (článek, brožura, internet,…). Dále si na tyto dny nosí fixy, pastelky, lepidlo i nůžky.

ČJ:   Procvičování a opakování slovních druhů.

PS/Čt:  Opis, přepis informací z encyklopedie, internetu.

M:    Měření, vážení.

PRV: Lidské tělo.

AJ: 5: My body.

Přeji hezký víkend:)

Plán činností 23. – 27. 4. 2018

ČJ:  Předložky. Užití předložek ve větách.  Procvičování a opakování slovních druhů.

PS/Čt:  Přepis, opis vět a říkánek. Práce s rýmy.

M:    Násobky 2. Příprava na dělení. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Geometrie- opakování.

PRV: Hospodářská zvířata, chov, užitek.

AJ: 5: The enormous sandwich.  Play Bingo. Listen to the story.  Finger puppets.

 

Informace pro rodiče:

Děti mají v deníčku vloženou informaci o objednávce školních potřeb pro příští školní rok. Prosím, vyplňte jí. Děkuji.

 

Přeji slunečný víkend:)

Plán činností 16.- 20.4.2018

ČJ:  Slovní druhy. Slovesa a předložky.

PS:  Přepis, opis vět, písmen. Opiš říkanku. Přesmyčky. 

M:   Příprava na násobilku. Násobky 2. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Měření délky.

PRV: Hospodářská zvířata, chov, užitek.

AJ: 4 Run, run, run. Listen and colour. Finger puppets.

Přeji hezký víkend.

 

Plán činností 9. – 13.4. 2018

ČJ:  Slovní druhy. Podstatná jména a slovesa. 

PS:  Přepis, opis vět, písmen. Opiš říkanku. 

M:   Příprava na násobilku. Násobky 2. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Měření délky úseček. Opakování- čára, úsečka, bod, geom. útvary a tělesa.

PRV: Ptáci a jejich hnízda. 

 

Informace pro rodiče:

9. a 10. 4. se konají konzultační třídní schůzky.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966