Eliska.Mickova

Pondělí

Děti dnes dostaly sešity na další školní rok. /Kdo si objednal/.

Domů dnes nesou také věci z TV. Na zítra si vezmou igelitovou tašku na výkresy, pouzdro a ŽK. Děkuji.

Plán činností 25.-26.6.2018

Výuka v tomto týdnu končí v 11.20 hod. 

Pondělí: Třídní projekt: Geometrie nás baví. Práce na počítači (program geometrie), Geodesky, Krychlové stavby.

Úterý:  Zdravá 5. Program zaměřený na zásady zdravého stravování.

Středa: Výměna učebnic. Všichni donesou učebnice na kontrolu- M, ČJ, PRV. Prosím o kontrolu učebnic, které děti vracejí. Děkuji.

Čtvrtek: Třídnické práce.

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku. Závěr kolem 9.30- 10.00 hod.

Plán 18.-22.6.2018

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky.

M:     Opakování učiva  matematiky i geometrie 2. ročníku.

PRV: : Léto. Opakování učiva prvouky 2. ročníku.

 

Informace pro rodiče:

Čtvrtek 21.6. Výstava Svět našimi smysly, Frenštát pod Radhoštěm.

Pátek 22.6. Ekologický den v Kovářovém lese. Děti si tento den vezmou vhodné oblečení, dobrou obuv, pokrývku hlavy, svačinu a pití.

Úterý 26.6. Zdravá 5. Program zaměřený na zásady zdravého stravování.

27.-28.6. Výměna učebnic a třídnické práce. Prosím o kontrolu učebnic, které děti vracejí. Děkuji.

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku.

 

Pondělí

Vyúčtování výletu dnes v deníčku.  Všichni dostali vráceno 24 Kč.

Na čtvrtek si děti do PČ donesou vylisované květiny. Děkuji.

Plán činností 11.- 15. 6.2018

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku. Psaní i-y po tvrdých a měkkých souhláskách. Psaní u-ú-ů. Během týdne si napíšeme poslední 🙂 diktát (prac. sešit str. 35/11).

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky. Ve čtvrtek bude třídní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE.

M:     Dělení na čtyři stejné části.  Násobky 5.

G: Opakování. Geometrické útvary a tělesa.

PRV: U vody a ve vodě. Živočichové a rostliny.

 

Informace pro rodiče:

Vybíráme 377 Kč na školní potřeby a sešity pro další školní rok. Kdo si sešity neobjednal platí 300 Kč.

Sada sešitů pro 3. ročník bude stát 77 Kč. Ostatní potřeby pro práci (ve VV, PČ, pro skup. práci apod.) 300 Kč. Celkem tedy 377 Kč. 300 Kč hradí všichni žáci školy, objednávka sady sešitů je dobrovolná.

Přeji hezký víkend.

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky. Děti se do příštího týdne naučí libovolnou báseň. Proběhne třídní, dále školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE.

M:     Násobení č. 4.  Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

PRV: Lesní byliny, houby, živočichové.

 

Informace pro rodiče:

Vybíráme 377 Kč na školní potřeby a sešity pro další školní rok. Kdo si sešity neobjednal platí 300 Kč.

Sada sešitů pro 3. ročník bude stát 77 Kč. Ostatní potřeby pro práci (ve VV, PČ, pro skup. práci apod.) 300 Kč. Celkem tedy 377 Kč. 300 Kč hradí všichni žáci školy, objednávka sady sešitů je dobrovolná.

Děkuji a přeji krásnou neděli.

Výlet

 

Sraz 7,30 v šatně.

V 10 hod.  Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Ve 13 hod. hrad Helfštýn.

Návrat kolem 16 hod.  Odhlaste si obědy.

Děti si vezmou vhodné oblečení, obuv, /jeskyně/, pokrývku hlavy, pláštěnku,

jídlo na celý den, kapesné, průkazku zdravotní pojišťovny, stačí ofocená. Děkuji.

Kdo půjde domů sám, musí mít lísteček. Děkuji.

 

 

Plán činností 28. 5. -1.6.2018

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku. Opakování- druhy vět.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky. Čtení knihy: Já Baryk.

M:    Jednotky hmotnosti a objemu. Násobky 4.  Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

PRV: V lese a u lesa. Lesní byliny, houby, živočichové.

AJ: Lesson 5: Numbers 1 -10, Do you like …? ake the minibook.  Listen and tell the story.

Informace pro rodiče:

29. 5. – KINO ke Dni dětí pro žáky 1.-4. ročníku. Film ,,Coco“. Vstupné 40 Kč, dopravu hradí RR společně se školou.

1.6. Školní výlet. Vybíráme 250 Kč. Děkuji.

Sraz 7,30 v šatně. V 10 hod.  Zbrašovské aragonitové jeskyně. Ve 13 hod. hrad Helfštýn.

Návrat kolem 16 hod.

Děti si vezmou vhodné oblečení, obuv, /jeskyně/, pokrývku hlavy, pláštěnku,

jídlo na celý den, kapesné, průkazku zdravotní pojišťovny, stačí ofocená. Děkuji.

 

Přeji hezký víkend.

Pondělí 21.5.2018

Dnes jsem dětem rozdala lístečky – Souhlas zákonných zástupců s výletem. Prosím o vyplnění. Děkuji.

Zítra po 2. vyučovací hodině půjdeme za Kovářův les – trénovat atletické disciplíny (skok, běh, hod). Děti si vezmou oblečení z Tv, sportovní obuv na venek a nějakou mikinu.

 

Plán činností 21. – 25. 5.2018

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku. Opakování- druhy vět.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky. Čtení knihy: Já Baryk.

M:      Násobky 3.  Jednotky hmotnosti a objemu. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Geometrie- trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník. Opakování (na známku).

PRV: V lese a u lesa. Stromy jehličnaté, listnaté a keře.

AJ: Lesson 5: Numbers 1 -10, Do you like …? (apples, orangees, pears, bananas).

Informace pro rodiče:

29. 5. – KINO ke Dni dětí pro žáky 1.-4. ročníku. Film ,,Coco“. Vstupné 40 Kč, dopravu hradí RR společně se školou.

1.6. Školní výlet. Vybíráme 250 Kč. Děkuji.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966