Eliska.Mickova

Plán činností 26.- 2.3.2018

ČJ:  Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.  Psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v. Opakování probraného učiva. Stále zkouším děti dělení hlásek.

PS: Správné tvary písmene  Š, L, D, Ď.  Opis, přepis, diktát (učebnice str. 58/2).

M:   Sčítání s přechodem přes základ deset. Šifry, logické úlohy.

G:  Porovnávání úseček. Geometrie vždy v pátek.

PRV: Minulost, současnost, budoucnost. Děti si donesou cvičné hodiny. Děkuji.

AJ:  Lesson 2. Recall the story. Make the minibook. Listen and tell the story.

Informace pro rodiče:

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén. Děti donesou potvrzení – Zdravotní způsobilost dítěte (lísteček vložen v ŽK).

Od 26.2. platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Děti dnes dostaly ve škole.  

1.3. – beseda ,,Nemoc nemá moc„, kterou realizuje Revírní bratrská pojišťovna.

Pro nemocné:

M str. 9

Čj str. 5

 

Přeji hezký víkend:)

Bruslaři :)

Středa 21.2.- bruslení .

Sraz v 7.40 hod. v šatně 2.B.

Návrat asi v 11.10 hod. Vyučování končí v 11.20 hodin.

S sebou: helmu, teplé oblečnení, hrubé rukavice a ponožky, svačinu a pití.

 

Děti, které zůstávají ve škole si donesou jen pouzdro.

 

Plán činností 19.-23.2.2018

ČJ:  Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova. Opakování probraného učiva.

Stále zkouším děti dělení hlásek.

PS: Správné tvary písmene  s, š, S, Š, L.  Opis, přepis.

M:   Sčítání a odčítání dvouciferných čísel. Nakupování. Rébusy, křížovky.

G:  Porovnávání úseček.

PRV: Kalendářní rok. Minulost, současnost, budoucnost. Děti si donesou cvičné hodiny. Děkuji.

AJ:  Lesson 2. Count from 1 to 10. Ten little monsters.

 

Informace pro rodiče:

19.-23.2. -„Barevná olympiáda“ . Olympiáda spočívá v tom, že se žáci každý den v týdnu obléknou do jedné z barev olympijských kruhů: pondělí – modrá, úterý – žlutá, středa – černá, čtvrtek – zelená, pátek – červená.

Ve středu 21.2. pojedou děti na bruslení do Kopřivnice. Jedou jen děti, které mají brusle. Návrat cca v 11. hod.  Z důvodu bezpečnosti prosím helmy. Děti, které se bruslení nezúčastní, zůstávají ve škole. Děti mají v deníčku vlepen lístek o účasti na bruslení. Prosím, označte a podepište. Děkuji.

V pátek 23.2. se 2.a 3. vyučovací hodinu uskuteční KARNEVAL. Děti si donesou masky.

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén.

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Děti dnes dostaly ve škole.  

Pro nemocné:

M str. 5

Čj str. 4/1,2.

 

Čtvrtek

Pro nemocné:

M č. 1-  máme hotovo, po příchodu do školy odevzdat ke kontrole.

M č. 2- str. 4

Čj 1-  str. 50, po příchodu do školy odevzdat ke kontrole. Děkuji.

Aj- str. 23 Colour.

Středa

Pro nemocné:

M č. 1- máme hotovo, po příchodu do školy odevzdat ke kontrole:)

Čj str. 49 celá- samostatně

Prv- sešit: nadpis: Čas + nakresli hodiny (ciferník, ručičky,..).

Úterý

Pro nemocné:

M str. 75/3,4,5, 76/celá

Čj str. 45/9, 48 celá- samostatně

Pí str. 32 celá

Pro nemocné:

M str. 73 celá, 74/5, 75/2, 77/ sloupeček 5,6,7

Čj str. 46/11,12,13-dú

Pí str. 32 – 3 řádky

Plán činností 5.2 – 9.2.2018

ČJ:  Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova. Psaní i, í po měkkých souhláskách. Psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

Od pondělí zkouším děti dělení hlásek.

PS: Správné tvary písmene R, Ř, T, Ť, F, s, š. Úkoly pro bystré hlavy.

M:   Opakujeme sčítání a odčítání bez přechodu 10. Nakupování.

G: Porovnávání úseček.

PRV: Orientace v čase podle hodin.

AJ:  Lesson 2. Sing and act out the story song : Are you ready? Listen and tick. Colour the cake.

Informace pro rodiče:

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Děti dnes dostaly ve škole.  

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén.

Pro nemocné:

M str. 73 celá, 74/1,2,3,4

Čj str. 45/7,8,10, 47/celá.

Pí str. 31

 

Pro nemocné- po

Čj- str. 44/5, 45/7,8

M- str. 72/4, 73/1,2,3 (jen 1 tabulka)

Plán činností 29.-31.1.2017

ČJ:  Opakování. Psaní i, í po měkkých souhláskách. Psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

Děti musí znát dělení hlásek- samohlásky, dvojhlásky, souhlásky-  tvrdé, měkké a obojetné!

PS: Správné tvary písmene K. Názvy zvířat.

M:   Sčítání a odčítání bez přechodu desítky – typu 21+9 a 30-9. Počítání se závorkami.

PRV: Člověk a zdraví: Potraviny, výživa. Opakování.

AJ:  Lesson 2. Sing and act out the story song : Are you ready? Listen and tick. Colour the cake.

Informace pro rodiče:

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Dětem rozvrh vytisknu.

Středa 31.1. 2017 –  4. vyuč. hodina-  rozdání výpisu vysvědčení.

Čtvrtek 1.2.2017 – Volno ředitelky školy

Pátek 2.2.2017 – Pololetní prázdniny

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén.

Pro nemocné:

M str. 68/4, str. 71/3

ČJ sloh: učebnice str. 48/8 přečti + namaluj pejska a napiš, jaký může být (velký, milý,…)

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966