Čj – Slovo, slovní význam, slova nadřazená a podřazená. Abeceda. Diktát vět.

Čt – Přísloví o zvířatech, Listopad – podzim, Nový učitel, Jména, Přesmyčky. Na čtvrtek 14.11. – zpaměti báseň Chytrá vrána nebo Liška a čáp.

Ps – psací tvar písmen m,n,M,N.

M – sčítání a odečítání do 20 s přechodem desítky. Přirozená čísla 0- 100, desítky. Porovnávání souborů a čísel. Sčítání desítek. Slovní úlohy.

Prv – Pokojové rostliny – význam pro člověka. Opakování tématu – Podzim.