ČJ: Hláska, písmeno P, p. Čtení 3 písmenkových slov.

Rozlišování krátkých a dlouhých slabik.

PS: Nácvik psaní s, o. Slabiky sa, si, su, so, lo, mo.

M: Procvičování: sčítání a odčítání do 5. Správný zápis příkladů.

Dopočítávání do daného počtu.

PRV: Rodina – členové rodiny, příbuzenské vztahy v rodině, oslavy v rodině.

 

V PÁ 15. 11. – návštěva Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Vzděl. program: “Jak krtek ke kalhotám přišel”.

Info ve vzkazníku, vybíráme 80 Kč.