Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování trojúhelníků