Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování trojúhelníků

Vlastivěda

Slovensko – hospodářské, kulturní a přátelské vztahy

Přírodověda

Výprava do vesmíru – souhvězdí, galaxie, sluneční soustava, planety

22. 11. – vystoupení skupiny RÉVA v sále OÚ, vstupné 60 Kč

27. 11. – pojedeme do Divadla loutek v Ostravě na představení ” Hodina s Ámosem “