Český jazyk

Vyvození hlásky, písmene P, p

Čtení 3 písmenkových slov  (sas, los, sel…)

Ps: Psací tvary písmen s, o. Opis a přepis slabik

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání do 5, dopočítávání do daného počtu

Tvoření slovních úloh, dominové karty

Prvouka

Rodina, příbuzenské vztahy v rodině

Jiná sdělení:

V pátek 15.11. jedeme do Muzea ve Frenštátě p/R, informace ve vzkazníčku. Vybírám 80 Kč.

Okopírované listy (vybarvovačky, spojovačky) děti už nemusí nosit do školy.