Ve dnech 31.10. – 1.11.2019 bylo vyučování na 1.stupni zaměřeno na základní životní potřebu – VODU – pod názvem ,,Voda je život!”

Že je voda pro život nezbytná, nebyla pro děti žádná novinka. Tématu se chopily s velkou chutí a elánem. Seznámily se se základními poznatky o vodě v okruzích: Voda jako součást lidského organismu, Koloběh vody, Vodstvo na Zemi, Voda pitná a užitková, Živé organismy ve vodě. Informace vyhledávaly v odborných publikacích, v encyklopediích, na internetu apod. Vyučující si pro žáky připravili různorodé aktivity – říkanky, pohádky, písničky, cvičení, přesmyčky, skrývačky, soutěže, tvoření z rozličných materiálů, krátké filmy, návštěvu Čističky odpadních vod. Kolem vody se odehrává mnoho různých pohádek a příběhů, žáci se také zapojili vlastní tvorbou. Voda si zaslouží naši pozornost!