Chléb je potravina, se kterou se děti setkávají téměř každý den, a proto jim může připadat jako úplně běžná a obyčejná věc. Ale jak vlastně tato základní potravina vzniká?  A které činnosti je třeba vykonat, než se nám chléb objeví na stole? Na tyto i jiné otázky dostaly děti ze 2. A a 2. B odpověď v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm v edukačním programu “Jak se dělá chleba”. V průběhu  programu se děti seznámily například s pojmy žně, kvas a žerno, podívaly se, jak vypadají různé druhy obilovin. Také si poslechly, jaké zvyky a písně byly spojené s přípravou chleba. Děti si vyzkoušely, jak obtížné bylo zacházení s cepem a nakonec se i podílely na přípravě těsta na chleba. Odměnou všem pak byla ochutnávka výborného domácího chleba.

Při návštěvě muzea děti získaly nejen nové informace, ale také si díky vstřícnosti pracovníků muzea mohly vyzkoušet svoji mušku na laserové střelnici. A některé děti dosáhly opravdu velmi pěkných výsledků.