Související obrázek

 

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci “výzvy č. 02_18_063 Šablony II” v celkové hodnotě 2 058 570 Kč, na daný projekt je poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název “ Společně ve škole v Kozlovicích II”, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013948. Celková doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních, rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.