V pátek 11.10.2019 se žáci třídy 6.A zúčastnili interaktivního vzdělávacího programu „Strom života“. Tento program připravila společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ve spolupráci s firmou EduLudus. Cílem dopoledního programu bylo hravou formou dětem přiblížit problematiku koloběhu vody v přírodě, význam vody pro životní prostředí a pro člověka. Žáci soutěžili ve družstvech, plnili úkoly a prováděli pokusy s vodou. Během hry si postupně uvědomovali, že je důležité spojit své síly a na záchraně světa pracovat jako celek.