středa 9. 10. v 10.30 pořad Listování – jedná se o divadelní představení s knihou v ruce, specifický druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a probudit zájem o čtení a sebevzdělávání.
Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo Listování cenu Nadace Český literární fond.

Vybíráme 30,- Kč (na tuto akci přispívá Rada rodičů při ZŠ Kozlovice), akce proběhne v sále OÚ.

1.-3. VH výuka podle rozvrhu