Domácí příprava:

M – zaměřit se na hbité počítání násobilek 1 – 5.

ČTENÍ – zaměřit se na čtení s předložkami, interpunkci, hlasité čtení, doma denně číst 20 min.! Skupina A1A bude v pátky nosit do čtení vlastní knihu, skupinka A2A nosí v pondělí.

KONTROLOVAT stav a vybavenost pouzdra, úkolníček.

PLATBA pracovních sešitů (M, AJ, PR, Pís.), cena 385 Kč, chybí od 8 žáků.

30.9. PO – řed.volno

ČJ – s.18 – 20, párové souhlásky, popis (své hračky, donést na pátek)

test ve čtvrtek: doplňování i, y, slova s ě, párové souhlásky.

ČTení – hlasité čtení

PSaní – s.5

M – s.17-20, úsečka, přímka, nové učivo násobilka 6

na středu umět vyjmenovat řadu násobků 6, v pátek pětiminutovka: násobení a dělení 6 (píše jen výsledky)

PRV – s.11 – 13, naše obec

v pátek 4.10. test: viz.sešit

HV – kdo ještě nemá sešit, pořídí si 520