V pátek 20.9.2019 proběhlo v naší škole taneční vystoupení africké skupiny EMONGO, která pochází z Demokratické republiky Kongo, ale již několik let žije v Praze. Tohoto vystoupení se zúčastnily děti ze všech tříd naší ZŠ. Vystoupení začalo prezentací o Africe a bylo spojeno s diskuzí, kde se děti mohly zeptat na vše, co je zajímalo. Skupina EMONGO předvedla bubnování, zpěv afrických písní a sestavy afrických tanců. Aktivně se zapojili, nejen žáci, ale i vyučující.