ČJ

ML – slova jednoznačná, mnohoznačná,synonyma, opozita

SL – dopis

ČT – ve středu čtenářské dílny, s sebou vlastní knihu, čítanka a Čtyři kamarádi zasahují

MA

Zaokrouhlování, sčítání a odčítání pamětné i písemné, slovní úlohy, geometrické útvary v rovině, obvody, vzáj. poloha přímek

Houby a rostliny

VL

Demokratický stát, řízení, zákony