Čj – psaní u, ú, ů

– abeceda

– diktát slov (psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách)

– doporučená cvičení uč. str. uč. str. 10/2,   11/4   11/7

  • písanka str. 3, 4
  • čítanka str. 5

 

M – + , – do 100

– porovnávání a zaokrouhlování čísel, počítání se závorkami

– násobilka č. 6

– známkované příklady – násobení č. 2, 5

– přímka, úsečka, bod, bod, který přímce náleží, nenáleží