Učivo

Český jazyk

Ml- opakování učiva – druhy vět, hlásková podoba slova,

slovní druhy.

Čt-  čítanka str. 10-13.

Sl – Den obce – vyprávění

Matematika

opakování učiva – pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení,

slovní úlohy.

 

Afrika Emongo

20.9. vystoupí skupina Afrika Emongo. Cena 50 Kč.

Děti si mají možnost zakoupit náramek v ceně 35 Kč,

nebo náhrdelník v ceně 65 Kč.

Rada rodičů

300 Kč, hradí nejstarší sourozenec.

Dopravní hřiště

3. 10. dopravní hřiště Příbor.

Výuku hradí škola, platíme pouze dopravu.

Předpokládaná částka jízdného 100 Kč na žáka.

Děti budou mít cyklistickou přilbu, psací potřeby a svačinu.

Učebnice

Prosím o obalení sešitů a učebnic, některé děti ještě nemají.

 

Přeji hezký den, Hol.