V pondělí 2. 9 2019 bude zahájen běžný provoz školní družiny v suterénu školy (budova A), což je od 6.00 hod. do 16.30 hod. Žáci, kteří budou  tento den ve školní družině, budou mít na lístečku napsán  čas odchodu ze školní družiny a podepsán rodiči. Na tento den je možno zakoupit oběd hotově u vedoucí školní jídelny v pátek 30. 8 od 7.00 do 10.00 hodin. Zápisový lístek žáci dostanou 1. školní den ve své třídě a v úterý donesou do ŠD již řádně vyplněný z obou stran. Žáci 1. tříd a většina žáků 2. tříd budou navštěvovat družinu v suterénu školy, ostatní žáci ŠD v budově C.  Ing. Blablová bude mít na starosti 1. B a p. Harabišová 1. A. Veškeré záležitosti ohledně docházky do školní družiny můžete již v pondělí s příslušnou vychovatelkou vyřešit.