Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 9. 00 hod. v jednotlivých třídách, kde na vás čekají tito třídní učitelé:

 • I. A – Mgr. Pavla Doležalová
 • I. B – Mgr. Jana Zemanová
 • II. A – Mgr. Jarmila Štěpánová
 • II. B – Mgr. Eva Kryšková
 • III. A – Mgr. Dita Bezručová
 • III. B – Mgr. Ivana Bednářová
 • IV. A – Mgr. Irena Holubová
 • IV. B – Mgr. Eva Macháčová
 • V. A – Mgr. Josef Pergler
 • V. B – Mgr. Lenka Tobolová
 • VI. A – Mgr. Romana Fizková
 • VI. B – Mgr. Markéta Velká
 • VII. A – Mgr. Eva Kvapilová
 • VII. B – Mgr. Iva Hrušková
 • VIII. A – Mgr. Marie Oborná
 • VIII. B – Mgr. Markéta Synková
 • IX. A – Mgr. Kateřina Provazníková
 • IX. B – Mgr. Michal Goryczka

Další dny začíná výuka v 7. 45 hod.

Vstup do školní budovy

Přístavba školy – zde jsou umístěny 1. a 2. třídy, dále 5. A.

Žáci 1. – 2. ročníků vcházejí do budovy hlavním vchodem (od hlavní silnice) – označení budovy nápisem BUDOVA A. Do začátku vyučování (7: 45 hod.) – je vchod pro vstupující žáky a jejich rodiče otevřen. Po zahájení výuky se vchod uzavírá a je zapotřebí zvonit na zvonek po pravé straně dveří – tlačítko VRÁTNICE. Toto platí pro vstup do budovy až do uzavření školy.

Hlavní vchod je určen také pro vstup veřejnosti do školy.

Zadní, vedlejší vchod – tímto vstupují do školy žáci 3. – 9. ročníku v době od 6: 00 hod. do 7: 45 hod. – tedy do začátku vyučování. Pro pozdější příchod je určen hlavní vchod.

Volitelné předměty 2019 – 20

Nepovinné předměty 2019-2020

Další informace se dozvědí žáci od svých třídních učitelů během prvních dnů školy.