Sběrová soutěž

Tradičně – na konci školního roku – na naší základní škole probíhá slavnostní vyhodnocení sběrové soutěže v rámci kolektivů tříd.  V letošním ročníku se nejvíce snažili žáci těchto tříd – v pořadí:

1. místo – 5. B
2. místo – 3. A
3. místo – 4. B
4. místo – 5. A

Žáci těchto tříd byli oceněni sladkými odměnami.

Nejlepším sběračům gratulujeme a všem, kteří se soutěže zúčastnili děkujeme za aktivní zapojení – naši žáci celkem nasbírali
14. 605 Kg !!!!

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966