Čteme dětem

Žáci 9. ročníku si pro své mladší spolužáky připravili projektový den „Čteme dětem“.
Připravili si pohádkové knížky, měli připravené úkoly, tajenky, skládanky a aktivity spojené s pohádkovými náměty.
Všem se společný projekt podařil a strávili příjemné dopoledne s pohádkovými knížkami.

Fotky

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966