Výstava – 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kozlovicích

Při příležitosti 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kozlovicích navštívila škola výstavu. Program byl zajímavý a poutavý. Prohlídka probíhala na stanici, kde mohli žáci vidět  poháry, kroniky,výstroj a výzbroj,  fotografie z činnosti sboru i historie. Poté následoval program před zbrojnicí, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet současnou techniku.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966