Řečnická soutěž Mladý Demosthenes

V pátek 5. dubna 2019 proběhla na naší škole soutěž v mluveném projevu pro žáky 6. – 9. ročníku.

1. místo Jana Krpcová, 9. A
2. místo Julie Kozubíková, 6. A
3. místo Matěj Velký, 6. B
3. místo Barbora Štěrbová, 7. B
Foto

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966