Setkání předškoláků a rodičů

Kdy :              19. březen 2019

Kde :              ZŠ Kozlovice – přístavba

Čas :               od 15.00 hod

Zaměření :    jazyková komunikace, matematické představy,

                               zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966