Bruslení

Zitra se 1.-3. hodinu učíme dle rozvrhu, pak jedeme bruslit.

Na bruslení nutná helma, rukavice, sportovní teplé oblečení. Pití, něco dobrého, možno mít i hokejku. Návrat ve 13.15, pak oběd a domů.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966