Kyberšikana a rizika elektronické komunikace

Děti jsou v dnešní době neustále vystavovány nástrahám internetu a online prostředí. Předmětem povídání byla kyberšikana a chyby, které dělají dětí při komunikaci na PC, (sexting, flaming, stalking, kybergrooming). Prožitkovými příběhy bylo nastíněno správné řešení problémů a prevence předcházení těmito problémů momentální elektronické doby.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966