Soutěž v designu

Naši žáci 7. ročníku se zúčastnili celorepublikové soutěže v designu. Úkolem bylo navrhnout podobu relaxační zóny ve škole, a to podle zásad minimalismu. Nejlépe si se zadáním poradila

Barbora Témová ze 7. A,

která se v celé České republice umístila na jedinečném

1. místě,

a od společnosti, která soutěž vyhlásila, obdržela notebook. Ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Na díla všech výherců se můžete podívat zde

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966