Projekt ,,Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice“

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Jedná se o odbornou učebnu fyzika / chemie, odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou učebnu  – dílny, kabinety k odborným učebnám, učebnu školního poradenského pracoviště.

Tuto modernizaci zaštiťuje zřizovatel – Obec Kozlovice a je zde poskytována finanční podpora z EU.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966