Mediální gramotnost

Ve čtvrtek 29. 11. a v pátek 30. 11. 2018 se v naší škole uskutečnil projekt pro žáky 6. – 9. roč., který žáky seznámil s rizikovým chováním na internetu. V dvouhodinových blocích se žáci jednotlivých tříd zapojili do aktivit, které pro ně v rámci mediální výchovy připravili lektoři organizace Nebuď oběť. Žáci se dozvěděli, jak si chránit své soukromí, jak poznat dezinformaci na internetu a jak se orientovat v mediálním světě.
Fotky

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966