Konzultační schůzky

V úterý 20.11. se od 15.30 do 17.30 uskuteční konzultační schůzky o prospěchu a chování v učebně nové PC.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966