Výtvarná výchova

Na pátek 9. 11. si přineste :

– obyčejnou tužku, černý fix, tuš, tenký štětec, lepidlo, podložku na lavici

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966