1.11. – exkurze

1.11. jedeme na exkurzi do Marlenky.

Sraz: 7.30 hod. v šatně

S sebou: svačinu, pití, případně kapesné na nákup výrobků Marlenka

Předpokládaný návrat: do 13.00 hod. (náboženství stihnete)

Po skončení exkurze je vyučování ukončeno.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966