Druháci v pravěku

Také druháci byli ve čtvrtek v rámci projektu Významné osobnosti Moravskoslezského kraje na exkurzi. Protože jsme se v projektu věnovali malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi, navštívili jsme jeho muzeum ve Štramberku. Vstup do muzea byl zároveň cestou do pravěku. Pan průvodce vyprávěl o pravěku a Zdeňku Burianovi tak poutavě, že děti ani nedutaly. A jako zpestření jsme si potom prohlédli současné ještěry v minizoo Aquaterra. Výlet za poznáním se všem moc líbil.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966