Vzájemné vztahy ve třídě

Ve čtvrtek 18.10. 2018 proběhl v prvních třídách projekt ,,Vzájemné vztahy ve třídě“.

Projekt byl zaměřen na otázky :

Co je šikana ?

Jak se dítě může šikaně bránit?

Jaký je rozdíl mezi dětským škádlením a šikanou?

Komu mohu šikanu nahlásit, s kým si popovídat?

Žáci byli při besedě velmi šikovní, odpovídali pěkně na otázky, dokázali některé formy šikany pojmenovat a popsat, zahráli si hry, které pomohou ukázat, je – li nějaké dítě ve třídě šikanováno.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966