Přírodovědný klokan

Ve středu 10.10. proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné předměty. Soutěž obsahovala otázky z matematiky, fyziky, přírodopisu a dalších přírodovědných předmětů. Zúčastnili se žáci 8. a 9. tříd.

 

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

1.místo: Nikol Škrobalová (8.B) – 56 bodů

2.místo: Martin Skoták (9.A) – 52 bodů

3.místo: Tomáš Tofel (8.B) – 50 bodů

 

Gratulujeme!

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966