První dny ve škole

První dva dny se ve všech třídách uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, který je zaměřen na aklimatizaci žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce ve třídě a bezpečnost pohybu žáků ve škole.

Součástí prvních školních dnů je také pravidelná realizace projektu ke zlepšení kvality výuky a celkové atmosféry školního prostředí na 2. stupni – jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. tříd.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které jsou děti v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními vlivy prostředí.

Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi a učiteli – chceme mít i na druhém stupni žáky, kteří „rádi chodí do školy“.

Letošní ročník proběhne ve dnech 10. – 12. 9. 2018 opět v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 a také z příspěvku „Rady rodičů“ při naší základní škole.

 

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966