Informace

Stále vybírám peníze na sešity a uč. pomůcky na příští školní rok. Částka činí 370 Kč.  Od některých peníze pořád nemám. Přineste, prosím, do pátku 15.6.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966