Týdenní plán 12.- 16.3.

Český jazyk

Hláska a písmeno Ř, ř

Hlasité plynulé čtení, čtení přímé řeči

Pohádka Budka- dramatizace

Oprava chyb v textu

Nácvik psaní H, T

Matematika

Sčítání do 20 bez přechodu přes desítku (12 + 6)

Počítání s názorem, písemné sčítání (pod sebou)

Dopočítávání do daného počtu

Prvouka

Orientace v čase- poznávání hodin, práce se cvičnými hodinami (čtvrt, půl, tříčtvrtě, celá hodina)

Některé děti neměly cvičné hodiny.

Jiná sdělení:

V úterý- exkurze (Policie ČR)- info ve vzkazníčku. Peníze na dopravu budu vybírat po obdržení faktury.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966